Subscribe by Email

Lot van Tukkies se VSR word bepaal

Beplanning is voluit aan die gang om binnekort met jeugdienste elke Sondagaand in die kerkgebou van Bloempark te begin. Ons verneem graag of daar persone is wat met die musiekbegeleiding kan help: soos kitare, fluite, viole, tjello en klawerbordspelers. Weet jy dalk van so iemand, al is hulle nie ‘n lidmaat van Suidheuwels, Bloempark of Suid nie. Kontak met dr Kobus indien jy inligting het.