Subscribe by Email

Likkewane laat Manyi se rassespook weer loop

Die FW de Klerk Stigting is deur ‘n aantal werknemers van die Departement van Korrektiewe Dienste [DKD] in die Weskaap genader oor die oplegging van nasionale demografiese vereistes met betrekking tot indiensnemingspraktyke in die Weskaap. Volgens die bepalings van die nuwe beleid, beplan die Departement om die persentasie bruin werknemers van die huidige 39% tot 9% van die totaal te verminder, in ooreenstemming met die persentasie wat bruinmense van die nasionale bevolking verteenwoordig.
Dit beteken in die praktyk dat daar feitlik ‘n stilstand heers van aanstellings en bevorderings van bruinmense in die DKD in die Weskaap, en dat vakatures vinnig gevul word deur kandidate – wat dikwels swakker gekwalifiseer is – vanuit ander dele van die land.
Die FW de Klerk Stigitng glo dat hierdie optrede ongrondwetlik is omdat dit duidelik onregverdige diskriminasie verteenwoordig in terme van artikel 9 [3]. Die DKD beleid is ook onwettig omdat dit nie voldoen aan artikel 42[a] [i] van die Wet op Gelyke Indiensneming nie wat bepaal dat die demografiese profiel van die nasionale en regionale ekonomies akiewe bevolking in aanmerking geneem moet word wanneer aan gelyke indiensneming voldoen word.
Die beleid maak ook geen praktiese sin nie omdat dit beteken dat personeel van ander dele van die land – wat nie Afrikaans magtig is nie – in gevangenisse ontplooi word waar Afrikaans die primêre taal is.
Die Stigting doen dienooreenkomstig alles in sy vermoë om die benadeelde werknemers by te staan.

One Response to Likkewane laat Manyi se rassespook weer loop

  1. Jack

    Mei 22, 2012 at 11:37 am

    Die swart mense van Limpopo, Gauteng en Oos Kaap wat na Wes Kaap “uitgevoer” gaan word, sal nie daar wil bly nie, want in hulle kultuur wil hulle werk waar hulle bly. Hulle sal heeltyd wil terug “huis” toe. Manyi sal eers moet seker maak dat die mense wat hy wil verplaas wel wil gaan. Swak redenering en besluit in elke geval.