Subscribe by Email

Leonard Chuene kan siviel én strafregtelik vervolg word.

Die voormalige president van Atletiek Suid-Afrika, Leonard Chuene, kan siviel én strafregtelik vervolg word. Hy was onlangs in die nuus oor die Caster Semenya saga toe hy beskuldig was van leuens wat hy vertel het in verband met haar geslagstoetse.

‘n Forensiese oudit na die atletiekliggaam se sake toon dat swak korporatiewe bestuur aan die orde van die dag was, geld wanbestee is en dat belastingontduiking ook voorgekom het. Die Suid-Afrikaanse Sport Konfederasie en Olimpiese Komitee het bevestig dat tugstappe teen Chuene en die hoofbestuurder, Molatelo Malehopo geneem gaan word.

Dagvaardings sal aanstaande week uitgereik word. Die raad van Atletiek Suid-Afrika is in November geskors en administrateurs is aangestel om ASA se sake te behartig. Die finale forensiese ouditverslag sal teen Vrydag aan SASCOC beskikbaar gestel word. Die proses is vertraag nadat versnipperede dokumente en rekenaarleêrs wat uitgevee is in ASA se kantore in Houghton gekry is.