Subscribe by Email

Leiers van NG Kerk maan Zuma oor godsdiensmisbruik

prof. Piet Strauss

prof. Piet Strauss

“Dit is met ‘n groeiende mate van kommer dat ons vanuit die oogpunt van die NG Kerk (en ook met inagneming van ons eie besonderse geskiedenis, asook dieselfde soort foute wat ons in die verlede begaan het), in die openbare media kennis neem van uitsprake van kerklikes, sowel as politici, waarin God se steun vir hulle party opgeëis word,” skryf prof. Piet Strauss en dr. Ben du Toit van die NG Kerk.
Die jongste voorval in hierdie verband, waarin ‘n pastoor as’t ware vir president Zuma seremonieel gesalf het en Rom 13 op ‘n onverantwoordelike wyse misbruik het om volgehoue steun vir die ANC aan kiesers op te dring, oorskry die perke van verantwoordelike teologie, die verantwoordelike gebruik van die Bybel, asook die verantwoordelike werwing van steun vir die party.
Ons wil werklik ‘n beroep op president Zuma (en alle ander politieke leiers) doen om hierdie opportunistiese misbruik van godsdiens (en meer bepaald, die Christelike geloof), nie net te ontmoedig nie en hom/hulle daarvan te distansieer nie, maar om in die openbaar ook sy/hulle ongemak daarmee en teenkanting daarteen uit te spreek. Indien politieke leiers hulle teenkanting teen hierdie verskynsel in die aanloop tot die verkiesing nie in die openbaar bekendmaak nie, sal ons nie anders kan nie, as om van ons kommunikasiestrukture so goed as moontlik gebruik te maak om kiesers aan te raai om hulle stemme eerder aan te wend vir die ondersteuning van politieke partye wat nie godsdiens so misbruik vir eie gewin nie.
Met hierdie soort van anneksasie van God vir ‘n politieke doel en agenda – die verkryging van mag en beheer – word nie net die integriteit van die Christelike geloof aangetas nie, maar kom die integriteit van God self in die spel. Sodoende word God teen Homself verdeel!
Ons doen ‘n beroep op pres Zuma om werklik leierskap te toon deur saam met ons te waak teen die misbruik van die Naam van God op hierdie manier. Slegs dan sou ons almal as deel van die volle spektrum van die burgerlike samelewing van hierdie land, saam kan sing: Nkosi sikelel’ iAfrika.