Subscribe by Email

Landelike misdaad kry hou op die neus

Landelike misdaad het vanoggend ‘n harde hou op die neus gekry met die bekendstelling in Betlehem van die Landelike Beveiligingstrategie deur die Minister van Polisie. Dié strategie sal voortaan die instrument wees wat primêr gebruik sal word om ‘n veiliger landelike gebied te skep. Polisiëring, dit sluit in verbeterde misdaadvoorkoming, misdaadondersoeke en vinnige reaksie, sal met die strategie drasties verbeter word asook kommunikasie met rolspelers soos die boerderygemeenskap.

André Botha, voorsitter van Agri SA se Landelike Beveiligingskomitee, het die bekendmaking van die strategie verwelkom. “Landelike veiligheid en veediefstalbekamping sal met die strategie aansienlik bevorder word aangesien alle rolspelers op ‘n gekoördineerde wyse voortaan sal saamwerk,” sê Botha. Hy het voorts gesê dat Agri SA in noue samewerking met die polisie aan die strategie gewerk het en waardering daarvoor het dat verskeie van Agri SA se aanbevelings in die strategie opgeneem is.

“Die sukses van die strategie sal grootliks afhang van die praktiese implementering daarvan deur plaaslike polisie. Ek doen ‘n beroep op die Minister om toe te sien dat bekwame en entoesiastiese polisiebeamptes met die nodige toerusting aangewys sal word om hierdie strategie op plaaslike vlak te implementeer. Agri SA en sy lede is gereed om met die polisie saam te werk en die nodige ondersteuning te bied”, sê Botha.

Botha verwelkom dit ook dat die strategie voorsiening maak vir lede van die boerderygemeenskap wat as reserviste kwalifiseer, om in die sektore waar hulle woon en werk aangewend te word om die polisie by te staan. Hy het ‘n beroep op die Minister gedoen om die reservistebeleid vinnig te finaliseer en te implementeer. Hy is van mening dat die sukses van die Landelike Beveiligingstrategie afhang van die effektiewe ontplooiïng van reserviste om saam met die polisie uitvoering daaraan te gee. Die nodige hulpbronne moet ook daarvoor beskikbaar gestel word.

“Die regering het goeie strategieë om landelike veiligheid aan te spreek, ons moet egter alles in ons vermoë doen dat hierdie planne nie deur individue ondermyn word nie. Agri SA versoek boereverenigings om die implementering van die strategie aktief te ondersteun en met hulle plaaslike polisie saam te werk om uitvoering daaraan te gee”, sê Botha ten slotte.