Subscribe by Email

Landbousake

Verskeie belangrike sake word by Agri SA se kongres wat van 13 tot 14 Oktober by Muldersdrift plaasvind, aan die bod gestel.

Die tema van die kongres is die politieke en ekonomiese dimensies van verandering waarmee die sektor gekonfronteer word. Spesifieke aandag sal gegee word aan aspekte van eiendomsreg, soos mineraleregte en die impak van mynbedrywighede op landbou-hulpbronne, waterregte, hervederdeling, nasionalisering en verwante omgewingskwessies.

Die Nuwe Groeipad se implikasies vir die landbou sal ook bespreek word, met spesifieke verwysing na groei in werksgeleenthede en met inagneming van arbeids- en grondbesit-wetgewing. Agri SA se vordering met en beleid ten opsigte van landbou-ontwikkeling in Afrika sal ook bespreek word.

‘n Gewysigde benadering tot funksionele eenheid binne georganiseerde landbou sal ter tafel gelê word, met inbegrip van voorstelle vir verdere transformasie binne Agri SA se strukture.

Verskeie ander belangrike kwessie word ook in Agri-SA se jongste nuusbrief bespreek, soos die landelike beveligingstrategie, grondbesetting, protokol vir toegang tot plase, die mineraleregtehofsaak en klimaatsveranderinge.

Die volledige nuusbrief kan aanlyn gelees word by http://www.agrisa.co.za/Nuusbrief/Nuusbrief.htm

Herman Toerien