Subscribe by Email

Landbou sal nie onwettige besetting van grond verdra nie

“Opruiende uitsprake gerig op die onwettige besetting van grond neem toe en dit blyk dat die ANC –leierskap ‘n wag-en-sien benadering inneem”, sê Johannes Möller, president van Agri SA. “Dit kan natuurlik deel wees van ‘n omvattende en georkestreerde strategie om druk op grondeienaars te plaas ten einde toe te gee aan beleidsinisiatiewe gerig op grondhervorming”, aldus Möller.

Möller het bygevoeg dat Agri SA in goedertrou met die regering onderhandel oor die aangeleenthede vervat in die Groenskrif op Grondhervorming en verwag gevolglik van die regering om nie hierdie ordelike proses deur onverantwoordelike uitlatings, deur spesifiek ook die ANC Jeugliga, te laat ondermyn nie.

Volgens Möller het Agri SA reeds by verskeie geleenthede ‘n “Inligtingstuk gerig op die hantering van die onregmatige besetting van grond”, soos opgestel deur Agri SA, onder die aandag van lede van Agri SA gebring. Dit is ook aan die SAPD se prioriteitskomitee vir Landelike Veiligheid voorsien.

“Landbou-produsente moet hulle vergewis van die inhoud hiervan aangesien hulle regte en verpligtinge in gevalle van besetting of betreding duidelik hierin uiteengesit word. Agri SA staan steeds ordelike wetstoepassing voor, maar kan die benadering slegs uitleef indien die owerheid dit moontlik maak”, sê Möller.