Subscribe by Email

Kommer oor regering se grondwetwysigingsopmerking

Die Christen-Demokratiese Party (CDP) en die Afrikanerbond het hul kommer uitgespreek oor ‘n stelling van die minister van landelike ontwikkeling en grondhervorming, Gugile Nkwinti dat die grondwet gewysig behoort te word, indien dit in die pad staan van die ANC se doel met grondhervormings.
“Die groot fout wat die ANC tans maak is om aan te neem dat die inhoud en interpretasie van die grondwet die alleenreg van die ANC is,” aldus mnr. Pieter Vorster, voorsitter van die Afrikanerbond.
“Die grondwet is veronderstel om die hoeksteen te wees wat Suid-Afrikaners saambind. Meer nog die grondwet, gebaseer op internasionale norme en standaarde, bied ruim beweegruimte vir enige regering. Wanneer ʼn regering egter as ʼn direkte gevolg van sy eie onvermoë, nie aan sy kiesersmandaat kan voldoen nie en dan ʼn grondwet wil wysig, is dit ʼn ernstige bedreiging vir die demokrasie.
“Die SA grondwet is die eindproduk van die gedagtes en ideale van twee teenpole wat vanuit konflik, deur dialoog en onderhandelinge kon optree in belang van Suid-Afrika. Die onderhandelinge en aanvanklike ooreenkomste het beslag gevind in die nasionale akkoord wat gelei het tot die grondwet.”
Ds. Theunis Botha van die CDP sê dit is baie laat in die dag dat die ANC eens en vir altyd oop kaarte speel oor sy verbintenis tot die grondwetlike beginsels wat by Kemptonpark onderhandel is, sodat alle Suid-Afrikaners klarigheid kan kry oor of die skikking nog in grondwetlike vertolking in ag geneem moet word.
“Indien die ANC die nodige spesiale meerderhede kan monster kan hulle die grondwet verander en ons ontken nie die reg nie. Die CDP is nie onbuigbaar oor die grondwet nie, wat as een van die mees liberale ter wêreld beskryf word, en sou self graag ‘n hele paar veranderings wou aanbring. Ons probleem is met veranderings wat indruis teen die beginsels waarop na onderhandelings ooreengekom is. Artikel II bepaal byvoorbeeld dat die grondwet ‘n handves van regte moet insluit wat aan ‘universeel aanvaarde’ beginsels moet voldoen. Wat ‘universeel aanvaarde’ behels kan nie deur die bril van Mugabe, Chavez, Castro of hul geesgenote bepaal word nie.
“Word die onlangse opmerkings van pres. Jacob Zuma en ander senior ANC-ampsdraers oor sake soos die howe, die regspraak, die onafhankliklikheid van die regbank en die grondwet self in ag geneem, asook die gereelde opduik van duidelik ongrondwetlike bepalings in wetsontwerpe en groenskrifte is ons bekommerd oor die toekoms van die grondwetlike beginsels, wat die grondslae vir die post-1994 Suid-Afrika vorm.”