Subscribe by Email

Kodesa vir plaaslike regering nodig

AfriForum het voorgestel dat daar ernstig besin moet word oor ʼn herstrukturering van plaaslike regerings en die rol wat die burgerlike samelewing daarin speel. Dit volg nadat Pravin Gordhan, die minister van finansies, uitgevaar het teen inwoners- en belastingverenigings wat hul erfbelasting weerhou weens die chaos wat in verskeie munisipaliteite heers.

Volgens AfriForum se hoof van gemeenskapsake, Cornelius Jansen van Rensburg, is dit duidelik dat die regering nie die humanitêre krisis wat in Suid-Afrika se munisipaliteite dreig, ernstig opneem nie.

“In dieselfde tyd as wat Gordhan die weerhouding van belasting veroordeel, ervaar dorpe grootskaalse onderbreking van basiese dienste. Sedert Maandag is die gemeenskappe van Brandfort, Dealesville, Sannieshof, Ottosdal en Delareyville sonder water. ʼn Groot gedeelte van die land sit sonder basiese dienste, terwyl korrupsie al sinoniem met plaaslike owerhede geraak het,” het Jansen van Rensburg gesê.

“AfriForum bevorder nie belastingweerhouding nie, maar glo hierdie vorm van verset is soms die enigste noodweer wat ʼn gemeenskap kan uitoefen wanneer hulle met ʼn vyandige munisipaliteit gekonfronteer word. Wat anders kan desperate gemeenskappe doen as om hul belastinggeld na ʼn ander rekening te kanaliseer?”

Volgens Jansen van Rensburg is gemeenskappe bereid om alle gelde aan die rade te betaal, mits munisipaliteite hul wetlike verpligtinge nakom.

“Die regering onderskat die kookpot op plaaslike regeringsvlak. Vir alle praktiese doeleindes bestaan daar nie funksionele plaaslike regerings in landelike gebiede nie. Verder blyk dit dat die wetlike raamwerk vir plaaslike regering impotent is. Die enigste wyse om oplossings te vind, is vir die regering, privaatsektor en die burgerlike samelewing om oor ʼn nuwe plaaslike regeringsbestel te onderhandel,” het Jansen van Rensburg gesê.

One Response to Kodesa vir plaaslike regering nodig

  1. Andre

    September 15, 2011 at 2:48 pm