Subscribe by Email

JUIG! gesinstydskrif se joernalistiek SUIG! – Personbudsman jurisdiksie nie aanvaar

Die “Christelike” gesinstydskrif JUIG! oortref hulleself in die jongste uitgawe met hulle eensydige beriggewing. Prof George Claassen, dosent in wetenskapjoernalistiek aan die Universiteit Stellenbosch, se standpunt oor evolusie word in twee volblad artikels as bog afgemaak sonder dat hy kans gegee word om behoorlik daarop te reageer of kommentaar te lewer. Claassen eis nou die reg tot repliek.

Hy sê hy sou geen ander keuse gehad het om ʼn klag teen JUIG! se onetiese joernalistieke praktyk by die Suid-Afrikaanse Persombudsman in te dien as hy nie geleentheid gegun word om behoorlik repliek te lewer nie, maar die tydskrif aanvaar nie die jurisdiksie van die Ombudsman nie. Die tydskrif weier egter botweg om net soveel woorde aan sy repliek af te staan as die artikels van kritiek in die Mei-uitgawe van Juig! op sy onlangse lesing oor evolusie by die openingsdag van die .Universiteit van Pretoria se Fakulteit Teologie.

JUIG! het ’n artikel oor evolusie wat meer as twee weke gelede in Kerkbode verskyn het feitlik woordeliks as ʼn brief in hulle tydskrif geplaas. Die anti-evolusie artikel wat reeds op 5 Maart in Kerkbode verskyn het, verskyn in JUIG! se Mei/Junie uitgawe as die redakteur se keuse van die maand se beste brief. Dit is geskryf deur ʼn bekende kreasionis Hennie Mouton wat glo die aarde is in ses dae geskep.

Van die waardes wat JUIG! voor in hulle tydskrif verkondig, is onder meer om in alles na uitnemendheid en integriteit te streef en altyd akkurate en eerlike verslae te verskaf. Prof Claassen sê egter sowat van verdraaiings en selfs blatante leuens oor wat hy tydens sy lesing oor evolusie by die Universiteit van Pretoria gesê het, het hy nog nie beleef nie. Hy sê hy word aangehaal oor dinge wat hy nooit gesê het nie; byvoorbeeld dat hy sou gesê het godsdiens is lagwekkende bog, twak, oneties en gemanipuleerd. “Ek sal graag wil weet waar ek dit geskryf of gesê het. Lyk my Christene soos drr. Hennie Mouton en Andries Gous (wat die tweede artikel geskryf het) is nie lief om die waarheid te praat nie en versin ook sommer lekker.”

Claassen is al meer as tien jaar media-ombudsman van verskillende publikasies en het gedien op die Raad van die International Organization of Newsombudsmen. Hy sê nog nooit het hy sulke blatant onregverdige en ooglopend oneerlike joernalistiek beleef as die twee artikels in JUIG! se Mei-uitgawe nie. “Dit oortree elke kode van media-etiek en ook die audi alteram partem-regsbeginsel.” Dit is ʼn alombekende beginsel in die reg en die joernalistiek wat beteken die ander kant moet ook gehoor word.

Hy het aan JUIG! se redakteur, Erin Georgiou, laat weet hy verwag Juig! moet ten minste dieselfde ruimte aan sy repliek afstaan as die gesamentlike Mouton en Gous-artikels. “Dit is niks minder as eties korrek en regverdig nie,” het Claassen gesê.

In haar antwoord aan Claassen weier JUIG! om dit te doen. JUIG! se redakteur sê die tydskrif het beperkte ruimte. Hulle is slegs bereid om ʼn brief van hoogstens 300 woorde deur Claassen te publiseer. Die twee artikels waarin Claassen en evolusie aangeval word beslaan saam 1 731 woorde. In die artikel waarin dr Andries Gous “luidkeels, maar liefdevol en intelligent” teen evolusie protesteer, skryf hy onder andere “sulke misleiers moet ʼn meulsteen om die nek kry en in die diepsee verdrink.”

JUIG! se redakteur sê sy sal ʼn langer weergawe van Claassen se repliek op hulle webtuiste oorweeg maar voeg dan by hulle sal geen korrespondensie plaas wat evolusie propageer nie “aangesien hulle ʼn Bybelgefundeerde Christelike publikasie is wat glo in ʼn sesdagskepping”

Claassen het die aanbod van die hand gewys. Hy sê haar reaksie toon duidelik hoe onchristelik die publikasie in werklikheid is. Hy sê dit sal tydmors wees om enige wetenskaplike standpunt in JUIG! en Joy! te probeer stel in die lig van hulle onverbiddelike standpunt dat die aarde letterlik in ses dae geskep is. Claassen sê hy vertrou ook nie die wyse waarop daar met sy brief omgegaan sal word nie. Hy meen dit is niks anders as basiese onregverdigheid nie deur ʼn tydskrif wat daarop roem dat hulle hulself onderwerp aan die woorde van Christus. Claassen vra hoe dit moontlik is dat die tydskrifte bereid is om soveel leuens oor die werklikheid van evolusie te versprei en waarom dit weier om kennis te neem van die oorweldigende bevindings van wetenskaplikes wat al meer as 150 jaar evolusie as ‘n wetenslkaplike feit aanvaar. “Is dit werklik Christelik om jou leser met leuens oor wetenskapl;ike bevindings te bombardeer?” vra hy. “Erin Georgiou is haar lesers, wat ongelukkig ook soos sy dink, ‘n antwoord verskuldig. Ons leef in die 21ste eeu, nie in die Middeleeue waarin Georgiou en haar redaksie hul bevind nie. Waarom aanvaar sy en haar lesers die internet en selfone wat hulle gebruik, die hulp wat die mediese wetenskap bied, maar nie evolusie wat netso bewese is as geldige wetenskap?” vra Claassen.

Kerkbode het by Juig! se redakteur navraag gedoen hoe dit gebeur het dat ʼn artikel wat in die koerant verskyn net so as ʼn brief in JUIG! aangebied word. Dit is standaardpraktyk dat die plek waar ‘n artikel eerste verskyn, kopiereg daarop het. Sy sê die skrywer van die artikel, dr Hennie Mouton, dit aan albei publikasies voorgelê. Hoewel hulle hom laat weet het hulle stel belang het hy nie vir hulle gesê hy het dit aan Kerkbode ook gestuur nie. Sy sê JUIG! sou dit beslis nie as ʼn brief geplaas het as Mouton hulle daarvan laat weet het nie.

Die prikkel op JUIG! voorblad wat na die evolusie-artikels verwys lees soos volg: Waarheen is die NG Kerk op pad? In ʼn voetnota onder een van die artikels skryf die redakteur: “By JUIG! is ons geskok oor die reaksie van die professore aan die teologiese Fakulteit aan die UP. Ons gaan egter nie daarop kommentaar lewer nie. Die is ons lesers se tydskrif – julle moet hierop reageer. Stuur julle briewe aan ons en ons sal seker maak dat dit by die betrokke teoloë uitkom.

Sover vasgestel kan word het JUIG! ook nie een van die betrokke teoloë vir hulle kommentaar genader nie.

n Lewendige debat oor hierdie aangeleentheid kan Hier gevolg word.

6 Responses to JUIG! gesinstydskrif se joernalistiek SUIG! – Personbudsman jurisdiksie nie aanvaar

 1. Christiaan

  November 25, 2012 at 9:04 pm

  As Christen moet ek saampraat oor die saak. Ek ondersteun Juig en voel dat Christene nie die rede moet wees waarom mense struikel nie so ons kan nie iets laat publiseer wat ander kan laat struikel nie. Die wat beweer skeppingsleer is snert moet mooi kyk wat het Darwin en vandag se evolusieleer ouens al kwytgeraak en ek moet erken ons Christene se teorie en wat ons leer in die Bybel maak heeltemal sin want ons weet daar is ‘n God.

  Skeppingsleer verspreider

 2. Gerhard Ebersöhn

  Mei 21, 2010 at 5:52 am

  Ag, hoor tog hoe voorbeeldig godsdienstig is al wat ewolusionis is omdat hulle so te na gekom word omdat die kommin Bybelglo-ers so huigel.

  Hierdie ewolusie-skeppings kammige ‘debat’ het jarre terug al so vervelig geword dit laat my totaal koud. Albei kante is ‘n klomp paloekas wat graag gehoor wil word, die pyne!

  “Ek glo in God, Skepper van hemel en aarde ….”

  Waar het jy al ooit gehoor iemand wat vir HOMSELF dink, gaan hom daaraan, steur? Moenie laf wees!

 3. ErickV

  Mei 6, 2010 at 7:39 am

  Dit is eitlik jammer om te sien hoe hierdie mense kleingeestig is. Hulle is nie sterk genoeg in hul geloof nie. Hulle hoef mos nie vir evolusie en die wetenskap bang te wees nie en hoef nie dit so te vrees nie.
  God/Heilige Gees/Liewe Jesus is mos in beheer van alles. Hy/Hulle sal mos nie toelaat dat die Farriseers ‘n gevaar inhou nie.

 4. Poeshy

  Mei 6, 2010 at 5:50 am

  Ek kan net ‘n Bybelteks vir Erin Georgiou gee om aan te kou:

  1 Johannes 4:8
  Mense wat nie lief is vir ander mense nie, ken nie vir God nie, want God is liefde.

  Wanneer ‘n mens nie bereid is om ‘n ander mens ‘n regverdige kans te gee om sy standpunt te stel nie, waar is jou geloof in liefde?

 5. Meerkat

  Mei 5, 2010 at 4:21 pm

  Hulle keer vir hulle geloofwaardigheids-wickets t.o.v. evolusie. Hou die waarheid weg van die lesers deur te verdraai wat George Claassen gesê het. Hulle wil nie dat ware feite hulle weergawe van die storie belemmer nie.

 6. ErickV

  Mei 5, 2010 at 2:21 pm

  Dit wys maar net weereens hoeveel bedrog en leuns kan gepropa
  geer word ter wille van veryking. Die eenogigheid is uiters pateties.
  Nou ja, alles vir kertjieng!