Subscribe by Email

Herrie se kerrie: Is Rooinekke eintlik aliens?

Met die NASA-geleerde wat daarop aanspraak maak dat hy buite-ruimtelike fossiele in ‘n meteoriet gekry het, het Herrie se oë gerek toe hy in die Christian Science Monitor die opskrif sien: “Noem jy jou oupa ‘n alien?”
Op slag maak Herrie die berig oop en lees. En nee, dit handel nie oor die aliens waaroor Bertie in olie Egoli so boos was wat hy daar agter die stoor van kant moes gaan maak nie. Die artikel handel toe oor mense wat oor die Amerikaanse grens stroom.
Die vraag is gevra deur ‘n Amerikaanse regsgeleerde van Latyns-Amerikaanse herkoms nadat ‘n Amerikaanse kongreslid wat baie bekend is vir sy anti-immigrasiestandpunte (lees: onwettige immigrasie na die VSA) tydens ‘n besoek aan die Meksikaanse grens vure probeer doodslaan het deur te sê as hy moes kies watter immigrante die VSA moes binnekom, dan sou sy “gunsteling aliens” Latyns-Amerikaners wees.
Vir die afstammelinge van onlangse immigrante is ‘n verwysing na hul migrerende voorouers as “aliens” soos om ‘n rooi doek voor ‘n brieskende bul te swaai. Nie oor die assosiasie met ET en groen mannetjies nie, maar omdat “alien” en “onwettige immigrant” vir hulle emosioneel basies dieselfde begrip is.
Of baie Amerikaners die politikus se siening sal deel dat Latyns-Ammerikaanse immigrante hul “gunsteling aliens” is, is te betwyfel.
Die Spaanssprekende Amerikaanse bevolking neem vinnig toe, en die tweede en derde generasie migrante wat nog geen moeite gedoen het om Engels aan te leer nie, word al hoe meer, met die wesenlike moontlikheid dat die Spaanssprekendes binne ‘n paar jaar meer as die Engelssprekende Amerikaners sal wees. Ook onder die Chinese en ander groepe neem die tweede en derde generasie migrante wat nie Engels aanleer nie, toe.
En dit laat die “Red Necks” …wel, rooi sien.
Veral die English Only Movement baklei hard en wil verspaansing keer deur Engels tot die VSA se enigste amptelike taal te laat verklaar. Daar is sowat 35 miljoen Spaanssprekendes in die VSA, en nog sowat 10 miljoen wat Spaans as tweede taal praat. Volgens sommige bronne huisves die VSA meer Spaansprekendes as selfs Spanje, en slegs Meksiko het ‘n groter Spaanssprekende bevolking as die VSA.
En tog, kyk ‘n mens na die talle ruimteprogramme op TV, dan praat die “aliens” amper voor die voet Engels as moedertaal!
Dit sal die VSA se English Only Movement dus loon om kennis te neem dis eintlik die Red Necks wat die aliens is – die aliens praat g’n snars Spaans nie.