Subscribe by Email

Groenskrif oor Grondhervorming is feitelik verkeerd en sweep emosies op – AB

Dit help niemand om hulle te beywer vir ’n beter geskiedenis nie. Dit behoort egter die verantwoordelikheid van almal te wees om te help bou aan ’n beter toekoms. Daarom doen gematigde Suid-Afrikaners ʼn beroep op die regering en die president om hierdie uitdaging nou aan te gryp.

Die Groenskrif oor Grondhervorming is die beste voorbeeld van ʼn verdraaide en herskryfde geskiedenis om die hedendaagse propaganda te pas. Die verwysings na die wandade van “wit kolonialiste” en die gebrek aan erkenning aan ander volksgenote soos die Khoi en die Indiërs en andere is ʼn moedswillige uitsluiting uit die geskiedenis. Dit word gesien teen die opsetlike uitsluiting van historiese feite oor geweld van swart op swart deur “Afrika kolonialiste”. Dit is beslis nie eerlik en korrek nie.

Indien die president eerlik en konsekwent wil wees na aanleiding van die aanval op Dr. Pieter Mulder in die parlement, verwysende na verkeerde historiese feite en die opjaag van emosies oor grondherverdeling, dan moet hy die Groenskrif in dieselfde lig beoordeel en dan in totaliteit verwerp, aangesien die Groenskrif se basis emosioneel is en feitelik nie korrek is nie.

Restitusie was veronderstel om die onregte van die verlede reg te stel en af te handel. Die onbeholpenheid van die departement met hierdie saak bring ons alreeds by ʼn vorm van restitusie van restitusie. Die flaters van grondhervorming is ’n verleentheid wat die Regering noop om gesonde en internasionaal aanvaarde markkragte soos gewillige koper en gewillige verkoper te verloën, en die waarheid oor grondbesit te verswyg. Pas is in die media berig dat mnr Tele Maphoto, waarnemende grondeisekommissaris, sewe uitdagings vir grondhervorming aan die parlementêre portefeuljekomitee oor landelike ontwikkeling en grondhervorming genoem het. Die gewillige koper en gewillige koper beginsel is nie een van die probleme volgens hom nie. Onrealistiese verwagtinge word geskep by werklose Suid-Afrikaners wat reikhalsend uitsien na ’n beter lewe. Verder is die persepsie dat die regering onverantwoordelike grondhervorming as ’n “verdeling van oorlogsbuit” hanteer en wil toepas om daardie verwagtinge te temper.

Die President het in sy repliek in die debat oor die staatsrede duidelik laat blyk dat hy meerdere kennis oor die geskiedenis het en dat sy bronne van inligting betroubaar is. Die president moet Suid-Afrikaners dan nou inlig, oor:

Wat die werklike syfers bevestig oor grondbesit. Dit kan slegs bevestig word deur ʼn grondoudit waarvoor Suid-Afrikaners al etlike jare op wag. Dit was toevallig ook ʼn ANC Polokwane resolusie met die verwagte uitkoms binne 18 maande. Die oudit het nog nie gerealiseer nie en enige syfers wat tans voorgehou word is wensdenkery.
Die werklike geskiedkundige weergawe van grondbesit en ook swart kolonialisering oor die laaste 4-5 eeue en/of of hy die groenskrif se verdraaide feite onderskryf
Of die regering erns het met voedselsekuriteit gegewe die 90% mislukkings met grondherverdeling in ʼn poging om soveel moontlik hektare toe te ken sonder enige behoorlike bemagtiging.

ʼn Eerlike en konsekwente antwoord op bogenoemde sal bepaal of die grondwetlike demokrasie aan die een kant en wat deur die meerderheid gematigde Suid-Afrikaners, as die enigste en werkbare model voorgehou word, wel deur die regering bevorder en beskerm word. Die rigting van die meeste beleidsvoorstelle en praktiese implementering neig egter na die grondslae van die Nasionaal Demokratiese Revolusie.

Indien die NDR dan die ideologie is wat die grondwetlike demokrasie onderdruk dan is Suid-Afrika oppad na ʼn moontlike Zimbabwe opsie waar grondvergrype en konfrontasie aan die orde van die dag is.

Bogenoemde anargie kan egter nie toegelaat word nie en is daar genoeg redelike en gematigde denke in Suid-Afrika. Die Ad Hoc Groep vir die beskerming van eiendomsregte wat in 2008 spontaan ontstaan het, het reeds ’n Bloudruk vir Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming ter tafel geplaas. Die uitgangspunte vir die Bloudruk is internasionale beginsels sowel as die waardes van die SA Grondwet. Die Bloudruk is ook reeds aan die Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming gestuur en sal ons graag verdere gesprek met die minister en sy departement daaroor wil voer.

Ons doen ’n dringende beroep op die regering om die SA grondwet in stand te hou en dit te demonstreer in beleidsraamwerke, soos die Groenskrif op Grondhervorming. Deur die Groenskrif te herroep kan ʼn eerste stap volg waar ʼn klimaat geskep kan word, vry van ideologie en waarop daar gesamentlik, en met al die kundigheid tot ons beskikking gefokus kan word op ’n beter toekoms vir almal.