Subscribe by Email

Godslastering in die politiek word voortgesit

“Te midde van al die aansprake uit ANC-geledere oor hoe die ANC die Here se keuse is, was daar nog nie ‘n enkele belofte om enige wet wat in stryd met die Bybel is uit die wetboek te verwyder nie. Dit maak die politieke opportunisme van godsdiensmisbruik net des te skreiender. En ongelukkig is daar heelwat kerke wat hulself as platforms vir hierdie misbruik en dikwels selfs godslastering beskikbaar stel en meedoen.”

So ê ds. Theunis Botha, leier van die Christen-Demokratiese Party (CDP) na die jongste reeks uitsprake.

“’n Mens kan jou die polemiek indink sou sommige politieke leiers ander politieke leiers met Allah en die profeet Mohammed vergelyk. Die misbruik van die Here se naam word volgehou selfs na die vernaamste kerke hul profetiese roeping uitgeoefen het om dit te probeer stuit. Die VGK het so ver gegaan om sy lidmate te ontmoedig om hieroor vir die ANC te stem.

“Die CDP herhaal …’n ware Christen, en dus ook ‘n Christen-demokraat, sal nooit God as werktuig vir ‘n mens inspan nie. Die Christen en bly God se werktuig.”