Subscribe by Email

Godsdiens word belangrik in Amerikaanse verkiesing

“’n Storm in ‘n teekoppie.” So beskryf die Christian Science Monitor die “per abuis” weglaat van God uit die beleidsdokument van die Demokratiese Party by sy konvensie waar Barack Obama vir sy tweede termyn as president gelanseer word.

Die CSM wys daarop dat die insluiting van God in die bewoording van die 2008-konvensie ‘n bloot terloopse verwysing na Godgegewe talente was, maar dat die Republikeine vernuftig die “blaps” toe ook dit nou weggelaat is opgemerk en uitgebuit het. Tog meen die CSM die Demokrate se eintlike blaps was toe daar op voorstel van die burgemeester van Los Angeles, Antonio Villaraigosa oor die herinsluiting gestem is, en die stemming telkemale gelykop verloop het. Villaraigosa het hierop verklaar die herinsluiting is met ‘n tweederde meerderheid goedgekeur, waarop hy uitgejou is.

Die Republikeine beskuldig die Demokrate al dekades lank daarvan dat dié party “Godloos” is en dit sal interessant wees om te sien of dit nou ‘n impak op die verkiesing gaan hê, skryf die CSM.

Die Christian Coalition of America was ook gou om daarop te bewys dat die Demokrate se beleidsdokumente nie net pro-aborsie is nie, maar ook ten gunste daarvan is dat staatsfondse bewillig word vir die uitvoer daarvan – iets wat tot dusver tot frustrasie van Planned Parenthood nog deur die Republikeine gestuit is. Planned Parenthood het reeds miljoene dollar bewillig om die verkiesingsveldtog van die Demokrate in veral sogenaamde “swing states” te finansier. Die Republikeine het met hul konvensie formeel besluit om hom te beywer vir ‘n verbod op aborsies op aanvraag.

‘n Tweede “blaps” van die Demokrate was om ‘n verwysing na Jerusalem as Israel se hoofstad te verwyder. Die Demokrate voer aan dat die party sy beleidsdokumentasie bloot in pas met die beleid van die Amerikaanse regering gebring het, waar beide Republikeinse en Demokratiese administrasies Tel Aviv as hoofstad erken, en waar die VSA se ambassade ook geleë is. Die fokus oor die kwessie het egter verdiep deurdat die Republikeinse kandidaat. Mitt Romney, beloof het dat die VSA sy ambassade na Jerusalem sal verskuif. Die VSA sal dan maar sowat die derde land wees wat dit doen. Die CSM meen die impak hiervan op die Joodse stemblok, wat nie meer so invloedryk is nie, kan wel in Florida ‘n impak hê.

Die hele kwessie oor God kom teen die agtergrond van verskeie Republikeins-gesinde state en hul goewerneurs om die VSA in wetgewing en gebruike, soos die uitroep van ‘n dag van gebed in Arizona, “vir God te herwin” word aggressief deur ateïstegroepe in die howe beveg, wat dié optredes as ‘n skending van godsdiensvryheid beskryf. In die jongste verlede neig die howe egter om nié die ateïstegroepe gelyk te gee nie.

Die CSM meen egter die hele godsdienskwessie word verdwerg deur die eintlike verkiesingskwessie – die Amerikaanse ekonomie.

Herman Toerien