Subscribe by Email

Gauteng e-tol: VF Plus lê klagte by Verbruikerskommissie oor tariewe

Die Vryheidsfront Plus het vandag ‘n klag by die Verbruikerskommissie teen SANRAL gelê omdat die agentskap voortgaan om die verkoop van die e-skyfie te adverteer ten spyte daarvan dat die tariewe nog nie ten volle beskikbaar is nie. Volgens adv. Anton Alberts, VF Plus-parlementêre woordvoerder oor vervoer, is dit ‘n verbreking van artikel 23(3) van die Wet op Verbruikersbeskerming 68 van 2008 wat bepaal dat goedere en dienste nie aangebied kan word sonder dat ‘n prys daarvoor beskikbaar gestel is nie.

“SANRAL het nog nie al die tariewe vir die tolpaaie gepubliseer nie. Dit is nie te vinde in enige literatuur of op SANRAL se padborde nie. Daar is wel ‘n tariefrekenaar beskikbaar op die webwerf, maar die probleem is dat meeste padgebruikers nie noodwendig toegang tot die internet het nie. ‘n Oproep na SANRAL se dienssentrum het ook nie gehelp nie, aangesien hulle slegs die e-skyfie tariewe vir gewone motors beskikbaar gehad het en mens bloot verwys na die webwerf. Verder is dit problematies dat die tariewe per klas voertuig nie uitdruklik uiteengesit word nie. Desnieteenstaande adverteer SANRAL op die radio dat padgebruikers die e-skyfies vir die gebruik van die tolpaaie kan gaan aankoop. Omdat SANRAL dus goedere aanbied sonder dat die prys behoorlik aan die publiek gekommunikeer is, stel dit ‘n verbreking van die Wet op Verbruikersbeskerming daar,” het Alberts verder verduidelik. “Ons sien in hierdie week ook die Kommissaris van die Verbruikerskommissie, me. Mamodupi Mohlala en sal die saak pertinent onder haar aandag bring.”

Die VF Plus glo ook dat die vervolging van padgebruikers wat weier om tolgelde op die Gauteng-tolprojek te betaal waarskynlik onuitvoerbaar en onwettig sal wees. Volgens adv. Anton Alberts sal die aantal kennisgewings van oortredings wat uitgestuur moet word astronomies wees weens die hoë volume motors wat elke dag van die hoofweë gebruik maak. “Ingevolge artikel 30 van die Wet op die Administratiewe Beregtiging van Padverkeersoortredings, oftewel AARTO, moet alle kennisgewings per hand of per geregistreerde pos beteken word. Die onkoste en druk op die posstelsel om elke dag honderde duisende kennisgewings af te lewer sal geweldig wees en stel dus wesenlike vrae oor die volhoubaarheid van die posstelsel, veral omdat geregistreerde pos gebruik moet word,” het Alberts verder gesê.

“Daarbenewens is daar vrae oor die moontlike gebruik van die Strafproseswet as alternatief tot AARTO, soos deur SANRAL aangedui. Die Strafproseswet kan egter net gebruik word indien ‘n misdryf gepleeg is. Op die oomblik is daar geen duidelikheid watter misdryf ‘n padgebruiker sou pleeg nie indien hy of sy weier om tolgelde te betaal nie. Die tipe wanbetaling is nie duidelik omskryf as ‘n misdaad in enige wet nie en dus sal SANRAL waarskynlik moet staatmaak op gemeenregtelike misdrywe, maar selfs daar bestaan onsekerheid or watter misdryf relevant sou wees. Sou SANRAL mense aankla van diefstal of bedrog sal dit belaglik wees juis omdat AARTO poog om verkeersoortredings uit die hofsisteem te haal. Daar is natuurlik ook geen regsekerheid dat nie-betaling van tolgelde wel sou kwalifiseer as sodanige misdrywe nie. Dit beteken bestaande wetgewing, soos die Padverkeerswet, sal gewysig moet word en dus kan die Gauteng-tolstelsel nog verder vertraag word,” het Alberts verduidelik.

Hierdie stand van sake is net nog ‘n bewys dat die implementering van die tolstelsel nooit behoorlik deurdink is nie. Die VF Plus glo steeds dat die tolstelsel afgeskaf moet word en dat die bestaande strukture eerder gebruik moet word vir verkeersmonitering en –bestuur.