Subscribe by Email

Gaan die mediumtermyn-begroting ‘n afwaartse kredietgradering kan voorkom?

budgetPolitieke partye in die parlement het die Minister van Finansies, Pravin Gordhan, se mediumtermyn-begrotingsrede verwelkom, maar sê meer kon gedoen word vir studente wat gratis onderwys eis. Gordhan het ‘n bykomende 17 miljard rand vir tersiêre onderwys aangekondig. Hy sê die regering oorweeg dit om volgende jaar ‘n bykomende 43 miljard rand deur middel van belasting oor die volgende twee jaar in te vorder. Opposisie-LP’s soos die UDM se Nqaba Kwanka, sê hulle het baie meer vir tersiêre onderwys verwag. Hy sê dit is moeilik om te aanvaar dat ons 43 miljard rand kan invorder, maar nie genoeg bykomende geld vir gratis tersiêre onderrig in Suid-Afrika kan kry nie. Hy sê ook die bykomende 18 komma 5 persent vir die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente is ‘n druppel in die emmer.

Ekonome sê die mediumtermyn-begrotingsraamwerk het genoeg inhoud om moontlik ‘n kredietafgradering aan die einde van die jaar te voorkom. Verteenwoordigers van graderingsagentskappe gaan die land in die volgende paar weke besoek terwyl die land se kredietgradering net bo rommelstatus is. Die minister van Finansies, Pravin Gordhan het ‘n versigtige mediumtermynbegroting voorgelê en gewaarsku oor trae groei en die regering se dalende inkomste. Kenners sê die regering se verbintenis tot fiskale konsolidasie kan moontlik genoeg wees om ‘n kredietafgradering te verhoed. Hulle sê egter daar is steeds kommer oor die hoë skuldvlakke in verhouding tot die land se bruto binnelandse produk. Die regering sê skuld as persentasie van die BBP sal eers in die 2019/2020 boekjaar op 46-komma-nege persent stabiliseer.