Subscribe by Email

Finansiële hulp aan die volstruisbedryf

Agri SA het reeds verkennende gesprekke met die Nywerheidsontwikkelingskorporasie (NOK) gevoer, in verband met ‘n finansiële hulppakket vir die volstruisbedryf, wat baie positief ontvang is. Mnre. Anton Kruger van die SA Volstruisbesigheidskamer en Carl Opperman van Agri Wes-Kaap sal die geleentheid gebruik on verder met die NOK te onderhandel oor terme en voorwaardes. Indien dit nodig sou blyk om die hulp na die primêre landbou uit te brei, sal verdere gesprekke met die NOK en die LandBank gevoer word.