Subscribe by Email

Europese landbousubsidies pla Europeërs

Terwyl Suid-Afrikaanse landbouleiers gereeld stem dik maak oor landbousubsidies wat boere oorsee kry en die speelveld ongelyk maak, het subsidies van die Europese Unie boere wat min met hul grond doen dikwels bevoordeel.
Ten spyte van vroeëre waarskuwings het lidlande van die Europese Unie min gedoen om die probleem aan te pak, lui ‘n verslag van die Europese Rekenkamer. Dié liggaam vervul ‘n soortgelyke rol as die Tesourie in Suid-Afrika, en funksioneer as deel van die Europese Unie.
In ‘n ondersoek wat in 2008 gedoen is, is gevind dat gholfklubs, natuurorganisasies en groot grondbesitters miljoene Euro’s aan landbousubsidies in hul sakke steek. Sowat 144 Europese boere se subsidies beloop jaarliks ‘n miljoen Euro’s of meer. Volgens die nuwe verslag het min verander. ‘n Groot grondbesitter in Italië kry byvoorbeeld elke jaar ‘n subsidie van een miljoen Euro’s vir 45 hektaar arm grasland 400 kilometer van sy woonplek af. ‘n Plaaslike boer huur die weiveld en enkele skape wei daarop.
Subsidies word ook vir ongeveer die helfte van Skotland se ruie grasland betaal. Bykans altyd kry die boere die subsidie met as voorwaardes dat sekere aktiwiteite nie op die grond uitgevoer mag word nie, soos om dit te ploeg of te dreineer.
Ten spyte van toenemende politieke kritiek dat die stelsel misbruik word en Europese landboukwaliteit rysmier, is lidlande traag om te krap. Frankryk en Duitsland het reeds aangedui dat hulle nie beplan om veel aan die saak te doen nie.
Bron: Trouw