Subscribe by Email

Erken magsdeling in Zimbabwe het gefaal

“Suid-Afrika en SADEK moet nou toegee dat die magsdelingsooreenkoms in Zimbabwe misluk het,” aldus dr. Christo Landman, die Christen-Demokratiese Party (CDP) se woordvoerder oor buitelandse aangeleenthede.

“Suid-Afrika se patetiese insig in buitelandse aangeleenthede word nou behoorlik onderstreep daardeur dat Human Rights Watch beoordeel dat die ooreenkoms in duie gestort het, en verskaf ook oorgenoeg bewyse vir hul waarneming. Tog volhard Suid-Afrika met die klug.

“Ons doen ‘n beroep op die regering om die volstruispolitiek te los, en Mugabe vas te vat as die tiran wat hy is. Deur hom soos ‘n werklike regeringsleier te hanteer, word die verkeerde boodskap aan die Suid-Afrikaanse kiesers uitgestuur, en moet niemand verbaas wees nie dat die ANC se nominasieproses soos ‘n eenparty-nominasie verloop waar die werklike verkiesing tydens nominasie, eerder as by die stembus, plaasvind.”