Subscribe by Email

Elke dag vrouedag

Aan die manne:

Amptelike vrouedag is verby, maar verdien vroue werklik net ‘n vakansiedag op die kalender?

In Suid-Afrika word elke 17 sekondes, volgens aansprake, ‘n vrou verkrag. Die amptelike polisiesyfers maak die land die verkragtinghoofsetel van die wêreld, maar maatskaplike werkers meen slegs een uit elke tien tot dertig verkragtings word aangemeld.

Baie vroue loop onder verbale, sielkundige mishandeling deur.

Sowat 26 000 vroue en kinders het in die ABO-konsentrasiekampe gesterf. Dit is veel meer as die mans en seuns wat op die slagveld omgekom het.

Dat vroue nie dié soort behandeling verdien nie, is vanselfsprekend, en skreeu teen die werklikheid.

In sommige gemeenskappe is dit juis die vrou wat as kultuurdraer optree – godsdiens en waardes by die kinders vestig. Te veel van die mans verval in bende- en dwelmmisbruik wat weer op die profiel van moordsyfers neerslag vind.

Op plase waar vroue bykans op dieselfde reëlmaat as die boere vermoor word, tree vroue gereeld nie net as administratiewe beampte, boekhouer, huisvrou en kommunikasiebeampte op nie, maar ook as paramedikus en maatskaplike werkster. Tog word dié wat nie saam met hul mans vermoor word nie, dikwels verkrag.

Koester die goeie vrou, ondersteun haar, dra haar op die hande. Elke dag van die jaar.

En die man sal vind as hy dan die berg moet oor, is sy vrou aan sy sy, al moet sy kaalvoet daaroor.

Beskerm die vrou. Geen vrou verdien dit om mishandel te word nie.

Gee die krediet vir die rol van die vrou om ‘n waardesisteem by die kinders te kweek. Dikwels doen sy dit terwyl sy tegelyk tuisteskepper en beroepsvrou is – en met die huidige politieke bedeling, die enigste broodwinner.

Moenie na die amptelike vrouedag agteroor gaan sit en hoogstens weer teen moedersdag ‘n bietjie belangstelling toon nie.

Miskien, as jy bietjie die hande uit die moue steek sal die – soos Salomo dit stel – moeilike vrou op die hoek van die dak verdwyn en plek maak vir een wat kosbaarder as korale is.
Herman Toerien