Subscribe by Email

Eiendomsbelasting-wetswysigings dalk ongrondwetlik

AfriForum ondersoek tans die grondwetlikheid van die voorgestelde wysigings aan die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting .

Volgens, Cornelius Jansen van Rensburg, AfriForum se hoof van gemeenskapsake, kom dit voor of die herdefiniëring van residensiële eiendom as kommersiële eiendom op ʼn vorm van inkomstebelasting sal neerkom, wat ʼn skending van artikel 229 van Grondwet sal wees. Tot op hede is eiendom belas op grond van ʼn eiendom se status soos bepaal deur munisipale sonering. “Die fokus sal verskuif na of daar ʼn inkomste uit ʼn eiendom verkry word of nie,” het Jansen van Rensburg gesê.

Artikel 25(5) van die Grondwet verwag van die staat om ʼn omgewing te skep waarbinne eiendomsbesit toeganklik vir soveel as moontlik landsburgers moet wees. Gegewe die ekonomiese impak van die wysigings sal slegs die super-rykes en die staat tot die eiendomsmark kan toetree, aangesien die administratiewe kostes van grondbesit onbekostigbaar vir die middelklas sal raak.

Artikel 26(1) van die Grondwet verskans die reg op toegang tot behuising. Die huur van eiendomme sal onbekostigbaar wees vir daardie mense wat nie kan bekostig om ʼn huis te koop nie. Dit sal mense se afhanklikheid van die staat vir behuising verhoog.

Volgens Jansen van Rensburg lyk hierdie voorstelle na ʼn ander vorm van nasionalisering deur belasting. Die voorgestelde wysigings sal eiendomsbesit vir die gewone man in die straat drasties inperk.