Subscribe by Email

Duitsland het verlede week die Tweede Wêreldoorlog gewen…

“Duitsland het verlede week die Tweede Wêreldoorlog gewen,” of so, altans skryf die rubriekskrywer Georg Diez van De Spiegel.

Diez baseer sy stelling daarop dat Duitsland met ‘n tipe ekonomiese verowering Europa onder sy “beheer” verkry het. “Europa is afhanklik van Duitsland, uitsluitend Duitsland.”

Dis nie Duitse grootheidswaan nie – eerder diep kommer. Nogtans troos hy dat dit nie die “slegte Duitsers” van die jare 40 is wat getriomfeer het nie, maar “die goeie Duitsers” wat met hul miljarde Euro’s gehelp het dat die ou Europese Unie tot sy einde gekom het.

Volgens Trouw het Diez se gedagtes breë steun in Duitsland. Sommige Duitsers het ongemak daarmee, maar sommiges juig openlik daaroor. ‘n Onlangse uitroep van die voorsitter van die CDU, Volker Kauder, dat daar nou weer in die EU Duits gepraat word, word as manifestasie gesien. Dié gedagtegang word ook na ‘n opmerking van kanselier Angela Merkel gevoer waarin sy sê dat as almal maar so goed soos die Duitsers sou spaar, sou daar geen probleme gewees het nie.

Oor hierdie aanspraak van Merkel word bietjie gefrons. Duitsland se staatskuld staan op 87,7 % van die BNP. Die een krisisland, Spanje, se staatskuld beloop 69,6 %, Nederland s’n 64,2 % en Finland 49,1 persent van hul onderskeie BNP’s.

Die kritiek op Duitsland, en dit nogal uit Duitsland self, neem nie werklik die impak van die opbou van die voormalige Oos-Duitsland die Duitse ekonomie gekos het nie. Na raming het die heropbou van Oos-Duitsland Duitsland in eerste twintig jaar na die val van die Berlynse muur 1,6 triljoen Euro’s gekos.

Die Berliner Zeitung meen Merkel se opmerking adem nie die oorspronklike gees van ‘n Europese Duitsland nie, en wat nou gebeur is nie meer die ideaal van ‘n klomp gelykwaardige demokrasieë nie.

Hoeveel die na-oorlogse psige van skuldgevoel ‘n rol by die huiwerende houding oor ‘n leidende Europese moondheid speel, is moeilik te oordeel. Tot baie onlangs het Merkel ekonome frustreer deur nie vinnig en sterk genoeg die regte seine uit te stuur om die wêreldekonomie te stabiliseer nie. Dié posisie het in wese vakant geraak toe die VSA se ekonomiese krisis verdiep het, en die VSA boonop sy Trippel-A-gradering verloor het. Merkel was duidelik onwillig om die mantel te dra en het eers pligsgetrou kers by pres. Nicholas Sarkozy gaan kers opsteek.

Eers baie onlangs het Merkel dit duidelik gestel dat Europa vir ekonomiese leiding na Duitsland as ekonomiese moondheid opsien, die wêreld weer na Europa en Duitsland.

En nou blaas ‘n deel van die Duitser hul monde op daaroor.

Herman Toerien