Subscribe by Email

Dit bly net by planne en konferensies.

Die Minister van Waterwese se begrotingsrede weerspieël nie die kennis en insig wat mens verwag van ‘n Minister met kundigheid en ondervinding.

Die voorsitter van die Nasionale Water Forum (NWF), mnr. Louis Meintjes, sê die minister is sedert April 2004 al betrokke as Minister by sowel water as by mynbou. “Sy behoort dus ‘n uitstekende kundigheid te hê oor die probleme en in besonder die oplossings.”

Mnr. Meintjes sê dat die feite duidelik spreek:

  • Ons is reeds in ‘n krisis en nie op pad daarheen nie.
  • Dit beteken niks dat die water van die sogenaamde enkel doel damme aangewend word vir die ontwikkeling van die agtergeblewe gemeenskappe nie aangesien dit besoedel en onbruikbaar is as drinkwater en vir besproeiing.
  • Die minister het toegelaat en laat steeds toe dat ons waterbron onregmatig, opsetlik of nalatig besoedel word. Alles aksies bly steeds slegs in proses en kom nie daadwerklik tot uitvoering nie.
  • Haar grootste sukses was om sogenaamde gulsige boer te vervolg wat die water gebruik het om voedsel te produseer terwyl talle ander as gevolg van haar onvermoë om besoedeling te verhoed, daagliks sonder voedsel moet leef.

“As minister van Mineraal- en Energiesake moet sy weet wat die impak van Mynbou is op die kwaliteit van ons waterbronne en daarmee saam ook die impak op voedselsekerheid.  Voeg daarby die besoedeling wat deur plaaslike owerhede se disfunksionele rioolsuiweringswerke veroorsaak word, en ons weet ons staar ’n tydperk van hongersnood en siektes in die gesig.”

Mnr. Meintjes stel ‘n eenvoudige oplossing voor.  “Hou op met beplanning, strategiese konferensies en verskonings, en spreek die oorsake van die besoedeling by die bron aan.  Die Minister se vermoë as minister word gemeet aan die kwaliteit van ons waterbronne en nie aan strategiese dokumente werksessies en konferensies nie.”