Subscribe by Email

Die Goeie Boere-Boeddhis

640px-Bloch-SermonOnTheMount

Brief aan die Redakteur: Die Goeie Boere-Boeddhis – Geskryf deur Reghard Hamman

Dr Abel se oortuiging dat die mens “inherent goed” is, plaas hom loodreg teenoor Jesus. Jesus was ook die voorbeeld van n absolute fundamentalis, die tipe persoon wat Mnr Pienaar sien as n probleem in die samelewing. Iemand wat in sy woorde net so “onverdraagsaam” is as ateiste.

Ek wens die joernalis het vir hom gevra wat hy dink hy te doen het met die Jesus van die Bybel vandag, die Jesus van die Geskiedenis, die Jesus wat sy Oupa klaarblyklik aanbid het. Want dit blyk dat al konneksie wat daar is, is dat die Jesus op telke plekke juis gewaarsku het teen mense soos hy. Teen persone wat die Christen naam aantrek soos n skaap kleed terwyl hulle binneste in verset is teen alles wat n Christen, n Christen maak. Persone wat hulleself voordoen as profete van n nuwe denkrigting, n eintlike dieper begrip van God, wat totaal en al anders lyk as wat God van Homself vertel het. Iemand wat mense wil bevry van die “sekerhede” van die Christen geloof maar net daardeur n meulsteen om hulle eie nekke vasbind… Om homself te sien as iemand wat enige iets te doen het met Jesus van Nazeret sal mynsinsiens irrasioneel wees.

Ek sien Dr Abel is meer populer vandag en is daardeur aangenaam verras… Ek is nie. Dr Abel dink hy se iets nuuts maar dis so oud soos Adam, Eva en die slang in die tuin. Dis die boodskap dat ons eintlik okay is. Eintlik is ons almal beter as net okay ons is “goed”. Ons het nie vir Jesus regtig nodig nie want ons is eintlik nie so bad nie. En as ons almal eintlik “inherent goed en morele wesens” is hoekom sal daar nou regtig eintlik n hel wees? Vir wat?

Maar wat hy mis of miskien intensioneel ignoreer is dat as ons eintlik okay is en was dan was en is Jesus totaal en al onnodig. Die hele vraagstuk rondom God en wie Hy is word gerudiseer tot n interessante geselsie om die vuur met n drankie in die hand. Die god is eintlik maar net so interessant soos n baal beeldjie van toentertyd. Die god kan ons niks vertel van wie hy is nie, hy kan ons maar net meer vertel van hoe in n waan ons is.

Die geloof van Dr Abel, die Boere-Boeddhis, is betekenisloos. Dit het geen sekerhede nie, want dit verpes sekerhede. Dit loof en prys en moedig twyfel aan as n manier om enige ongewenste Bybelse voorskrif te omseil of tot nuut te maak soos dit mens ongemaklik maak. Dit verpes enige waarheid wat moet lei tot n verandering in optrede of in manier van leef want, as alles onseker is, kan mens mos doen net wat jy wil… Dis n lou warm gesindheid wat die Jesus haat. Dis n kaarte-huis op die strand wat net wag vir n golf van die lewe om inmekaar te val.

Dit is wel n uitstekende doepa vir een ding: dit laat mense beter voel oor wie hulle is. Dis hoekom dit so populer is en al hoe meer populer word. Dis tog so verdraagsaam teenoor almal behawe natuurlik die mense wat werklik in die Bybel glo. Teenoor die betrokke mense is dit gevul met venyn, verwyte en bitterhede. Hulle gaan mos met oogklappe deur die lewe. Hulle is so verspot as om te glo dat Jesus dit bedoel het toe hy gese het hy het nie gekom om vrede op aarde te bring nie maar verdeeldheid in ruil vir vrede met Hom.

Gelukkig vir Dr Abel is hulle n al kleiner wordende minderheid. En gelukkig, teenoor verreweg die meeste mense in die wereld, is daar net n gevoel van verdraagsaamheid soos hulle terselfdetyd hand aan hand die bree, bevrydende pad volg tot in die bederf.

2 Responses to Die Goeie Boere-Boeddhis

  1. Vraag

    Oktober 19, 2014 at 5:36 am

    Ek wonder nogal: hoekom vind ek aanklank by Abel se sienings? Hoekom maak dit vir my sin om die vrees teologie kettings te begin afgooi? Hoekom sien ek God se hand in van sy skrywe…so asof God se; daar is n beter manier om My te verstaan, n beter manier om te verstaan wat eintlik in die bybel gese word, n beter manier om Jesus te verstaan? Hoekom groei ek elke dag nader aan my God as ek sy artiekels lees en nie Sondag in die kerk nie? Hoekom vind ek dat God heeldag met my praat deur elke denkbare medium en nie net die Bybel nie? Ek wonder oor die dinge, maar bewonder die geskenk wat ek van Hom gekry het wat ons “Lewe” noem.

  2. Gerhard

    Oktober 13, 2014 at 8:43 pm

    Spot-on ! !