Subscribe by Email

CDP verwelkom kerke se stem oor verkiesing

“Die Christen-Demokratiese party (CDP) verwelkom die gesamentlike verklaring van die drie Afrikaanse kerke, die NG Kerk, die Hervormde Kerk (NH kerk) en die Gereformeerde Kerke (GKSA) waarin kiesers nie net aangemoedig word om te stem nie, maar daarop gewys word dat so ‘n stem met verantwoordelikheid gepaard gaan,” sê ds. Theunis Botha, leier van die CDP.

“Ons stem ook met die kerkleiers saam dat die uitslag van ‘n verkiesing waar die oorweldigende meerderheid kiesers Christene is, ‘n Christelike uitslag behoort te weerspieël. Ons meen egter dit geld in ‘n genormaliseerde omgewing waar aspekte soos historiese en rassefaktore nie die uitslag skeeftrek nie.

“Ons sou dus verkies het dat die kerkleiers net ‘n stappie verder gaan om meer besonderhede te verskaf oor hoe kerke van hul lede in die besonder, en Christene in die algemeen, te stem oor beleidsrigtings waarteen die kerke duidelik gekant is, soos aborsies op aanvraag en staatsloterye.

“Die Verenigde Gereformeerde Kerk (VGK) het onlangs die toon aangegee deur lede af te raai om vir die ANC te stem nadat pres. Jacob Zuma sy hoeveelste omstrede godsdiensuitspraak gemaak het.

“Ons verstaan en het begrip dat kerke in die huidige morele en sosio-ekonomiese tydsgewrig erg deur pastorale werk vasgevang word, en daarom waardeer ons dat die kerk steeds haar weg oopsien om haar profetiese stem te laat hoor.”