Subscribe by Email

CDP reageer op Bloemfontein-arts se aborsiestellings oor kerkstandpunte

“Die Christen-Demokratiese Party (CDP) se standpunt teen aborsie is goed bekend, en ook die party se versugting dat kerke duideliker hul standpunte daarteen na ander lewensfere, soos die politiek, deurtrek. Ons verstaan egter dat kerke nie aktiewe politieke rolspelers kan word en spesifieke partye kan steun nie.,” sê ds. Theunis Botha, leier van die Christen-Demokratiese Party (CDP). Hy het gereageer op die eetstaking teen aborsies deur die Bloemfonteinse arts, dr. Faan Oosthuizen, en dr. Oosthuizen se kritiek op kerke dat hulle nie sterk genoeg standpunt inneem nie.
“Ons verstaan kerke se dilemma, en voel daarom dat lidmate ook hul amp van die lidmaat moet uitvoer, en dus nie willekeurig in die kerk teen aborsies op aanvraag, en in hul politieke party daarvoor kan wees nie. Dit kom immers op beginsel-skisofrenie neer.
“Die Suid-Afrikaanse aborsiekwessie speel hom ook teen ‘n internasionale agtergrond af. In die VSA het dit nou ‘n sensitiewe kwessie geword deurdat buitenproporsioneel baie vroue wat aborsies ondergaan, swart is. Daar is juis nou in Chicago ontsteltenis onder pro-aborsiegroepe oor ‘n advertensiebord met ‘n foto van pres. Barack Obama met die byskrif: ‘Elke 21 minute word ‘n potensiële toekomstige leier geaborteer.’
“Die deelstaat, Arizona, het pas wetgewing goedgekeur wat dit verbied dat ‘n ongebore baba se ras of geslag as rede vir ‘n aborsie mag dien.
“Dit is ook verstaanbaar dat teen-aborsiegroepe Obama sal teiken, aangesien oud-pres. George W. Bush byna die omvattende taak afgehandel het om die beslissing van Roe versus Wade, waardeur aborsies op aanvraag gewettig is, tersyde te laat stel, toe Obama verkies is en die proses, volgens die Christian Coalition of America, twintig jaar teruggesit is. Trouens, verskeie deelstate het reeds in antisipasie, wetgewing deurgevoer waardeur aborsies op aanvraag in daardie state verbied sou word. Die afkeer teen Obama se aborsiestandpunte word vererger deurdat hy glo ten gunste van die grusame ‘partial birth abortions’ is, en dat hy wetgewing probeer deurvoer wat aborsies op aanvraag op die belastingbetalerskote ‘n norm sal maak.
“Ons is verder onthuts deur praktyke hier wat daarop neerkom dat geneeshere en vroedvroue onder erge druk geplaas word as hulle weens hul geloofsoortuigings nie aborsies wil uitvoer nie. ‘n Verdere implikasie is dat sekere aborsiepraktyke veroorsaak dat vroue, wanneer die babas afgebring word, self in lewensgevaar verkeer, en dan na noodgevalle geneem word waar dokters met beginselbesware ander dokters se brouwerk moet voltooi om die moeders se lewens te red.”