Subscribe by Email

Broeders se aansprake skep verleentheid vir landbou

Die Afrikanerbond (AB) se aansprake dat hulle stilweg saam met landbou- en ander organisasies besig is om planne vir ’n beter Suid-Afrika te beraam, is besig om te boemerang. Dit raak ’n yslike verleentheid vir sommige van die organisasies en sekere landbouleiers wil glad nie meer naby die AB gesien word nie.

Die  sogenaamde verbintenis tussen Agri SA en die Afrikanerbond het Agri SA en landbouorganisasie genoop om hulle ten sterkste daarvan te distansieer.

Agri SA se Uitvoerende Direkteur, mnr Hans van der Merwe, het aan Koerant.com bevestig die sogenaamde verbintenis tussen Agri SA en die Afrikanerbond het opslae gemaak in landboukringe.  

Tydens die afgelope landboukongres van Vrystaat Landbou het die voorsitter, Louw Steytler, hom ook sterk daaroor uitgespreek in sy Voorsittersrede. Hy het gesê ’n jaar se daglig moet tussen Vrystaat Landbou (VL) en die Afrikanerbond (AB) wees.

Agri SA se President, Johannes Möller, is ook  versoek om by die kongres daarop te reageer.

In ’n ope brief wat ook aan Koeant.com beskikbaar gestel is skryf Agri SA se president, Johannes Möller, dit is vir Agri SA onaanvaarbaar dat beriggewing deur die Afrikanerbond en media-rolspelers so geplooi word dat dit die persepsie skep asof Agri SA ‘n deelgenoot is van netwerke in die politieke en kulturele omgewing wat anti-regeringstrategieë ontwikkel en bedryf.

Agri SA se president sê hulle fokus op die bevordering van volhoubare kommersiële landbou, in belang van wie dit ookal beoefen, ongeag taal, kultuur, geloof of politieke verbintenisse. “Dit is wel so dat ‘n groot getal kommersiële boere Afrikaans is, maar dit is beslis nie deel van Agri SA se taak en opdrag om met sy beleidskeuses en die uitoefening daarvan hom hoegenaamd te laat lei deur etniese, politieke, kulturele of ander oorwegings nie,” het Möller aan die AB voorsitter, dr Piet Vorster geskryf.

In sy brief aan die AB voorsiter skryf Möller daar was wel gesprekke met die AB maar hy stel dit baie duidelik dat dit nie as ‘n samewerkingsverhouding met die Afrikanerbond beskou mag word nie, veral met die oog op die ontwikkeling van strategieë vanuit ‘n kulturele en politieke perspektief nie.

Die AB se hoofsekretaris, mnr Jan Bosman, het glad nie reageer op verskeie navrae van Koerant.com nie.

One Response to Broeders se aansprake skep verleentheid vir landbou

  1. Pieter Nel

    Augustus 8, 2011 at 5:33 pm

    Ek neem hom nie kwalik nie. Ek sou ook nie moeite gedoen het om te reageer op sulke uitlatings nie. Mense moet eerder hulle heksejag toespits op gemeenskaplike vyande of bedreigings, eerder as om fout te probeer vind met mense wat direk of indirek jou belange verdedig.

    Ai, soos Genis altyd gesê het, dis net ‘n Afrikaner wat sy eie mense so kwaadwillig sal behandel, terwyl die ander rondom “hom” sterker groei by die dag.