Subscribe by Email

Breëband-satellietplatform vir landbou se Telkom?

Agri SA en Telkom SA het op 12 Augustus 2011 opbouende besprekings gevoer oor Telkom se beleid oor die instandhouding en herstel van die plattelandse landlynnetwerk, asook die outomatisering van die netwerk. Agri SA het benadruk dat kommunikasie-infrastruktuur uiters belangrik is om markinligting te bekom, transaksies aan te gaan, vir veiligheids- en sekerheidsdoeleindes, sowel as vir opleiding en ontspanning. Doeltreffende telekommunikasie kan bydra tot die bereiking van groei en ontwikkeling van landbou, wat tot voordeel van ’n beduidende gedeelte van die gemeenskap strek. Sekere plattelandse boerderygebiede het op hierdie stadium nie toegang tot Telkom se telekommunikasie-infrastruktuur nie.

Telkom erken dat, in sommige boerderygebiede, die bestaande infrastruktuur as gevolg van verouderde tegnologie en weens koperdiefstal, nie aan moderne vereistes voldoen nie. Die belangrikheid van landbou is egter deur Telkom erken en ook die bydrae wat dit maak tot landelike ontwikkeling. Telkom SA het die vergadering ingelig dat hulle besig is om ’n beleid oor verskeie aangeleenthede, insluitend dienslewering aan plattelandse gebiede, te finaliseer. So gou as wat die beleid gefinaliseer is, sal dit aan Agri SA beskikbaar gestel word. ’n Nuwe satellietplatform wat op breëband gebaseer is, is geïdentifiseer as ’n moontlike oplossing vir die telekommunikasieprobleme van plattelandse gebiede. Hierdie platform sal voorsiening maak vir data sowel as spraak teen baie meer bekostigbare tariewe as die VSAT-platform. Hierdie nuwe platform sal in die loop van 2012 beskikbaar raak.

Daar is ooreengekom dat Agri SA deur sy provinsiale affiliasies ’n opname sal doen van boere wat tans geen telekommunikasie-infrastruktuur het nie. Telkom sal hierdie inligting gebruik om te bepaal watter dienste aan hierdie boere beskikbaar gemaak kan word totdat die nuwe platform in 2012 beskikbaar is. Verskeie opsies word in hierdie verband oorweeg. Telkom het ook aangedui dat hulle dit oorweeg om ’n toegewyde eenheid op die been te bring om die “landbourekening” te hanteer. Hierdie eenheid sal gestig word om ’n meer direkte skakel met Telkom te wees met die oog daarop om die probleemareas vinniger aan te spreek.