Subscribe by Email

Besoek deur Dr Gregory Stanton

Dr Gregory Stanton, Professor vir Navorsing van Volksmoordstudies en –Voorkoming by die Skool vir Konflikanalise en Beslegting verbonde aan die hoogaangeskrewe George Mason Universiteit in Arlington, Virginia, besoek die RSA as gas van TLU SA oor die periode 23  – 26 Julie 2012. Dr Stanton is ook bekend as President van Genocide Watch en sy CV word hierby aangeheg.

 

“TLU SA sal trag om sy eie insigte ten opsigte van geweldsmisdade op plase en die onbenydenswaardige posisie waarin talle plaasbewoners hulself bevind, op te weeg teen die kennis en studies wat Dr Stanton versamel het. Hy word as sulks internasionaal erken en sy kommer oor die situasie in die RSA verg bespreking en oorweging”, aldus MnrLouis Meintjes, President van TLU SA.

 

Benewens persoonlike gesprekke met etlike leiersfigure, sal Dr Stanton ook eerstehands die geleentheid hê om met boere gesprek te voer tydens ‘n vergadering van ‘n distrikslandbou-unie terwyl hy ook die gas van die FW de Klerk Stigting gaan wees tydens ‘n daglange konferensie wat “Nasionale Beleid op die Kruispad” as onderwerp het.

 

‘n Mediakonferensie, waartydens Dr Stanton sy indrukke en gevolgtrekkings sal opsom, vind Donderdag 26 Julie 2012 om 11h00 by TLU SA se hoofkantoor in Silverton plaas en die media is welkom om dit by te woon.