Subscribe by Email

Aurora myn pleit rassekaart oor kriminele vervolging

Die departement van water het kriminele klagtes teen Aurora mynbestuur geopen omdat hulle steeds voortgaan om afval water vanaf die Grootvlei myn in ’n internasionaal beskermde vleiland te pomp.

Volgens Marius Keet van die departement pomp hulle 180 mega liters onbehandelde myn-afvalwater per dag in die Blesbokspruit. Toetse deur die departement bewys ’n lae pH wat beteken daar is baie suur in die spruit, wat internasionaal beskerm word.

Aurora is ’n swart bemagtigings groep en voormalige president Mandela se kleinseun, Zondwa Mandela, asook huidige president Zuma se neef, Khulubuse Zuma, is onder andere direkteure van Aurora. Aurora is ook gewikkel in ’n stryd om sy werknemers te betaal, met talle wit en swart werknemers wat nie hulle salarisse ontvang het nie en op moedverloor se vlakte is daaroor. Kospakkies word van tyd tot tyd aan hierdie werknemers en hul gesinne uitgedeel om hul nood te verlig.

Die Nasionale Vervolgingsgesag sal nou moet besluit oor die meriete van die kriminele vervolging van Aurora se bestuur.

Thulani Ngubane, nog ’n direkteur van Aurora, sê dat “meer van Aurora verwag word as van die vorige eienaars” en “dit is net omdat ons ’n jong swart maatskappy is dat ons vervolg word”