Subscribe by Email

Ateïste gewantrou

‘n Nuwe Kanadese studie dui daarop dat mense ateïste as onbetroubaar beskou; net so onbetroubaar soos misdadigers en verkragters.

Die studie is gedoen deur wetenskaplikes onder die leiding van die sielkundige, Will Gervais en die bevindinge is in die Journal of Personality and Social Psychology gepubliseer.

Godsdienstigheid word met betroubaarheid geassosieer en daarom die erg negatiewe bevinding. Dié bevindings klop self onder hoogs opgeleide beroepslui in die sterk gesekulariseerde Kanada.

Ontkerkliking oefen egter ‘n baie geringe invloed op die bevindings uit.

Dié studie bevestig grootliks die bevindings van ‘n studie deur navorsers van die Universiteit van Minnesota in 2006, waarin bevind is dat die grens tussen gelowiges en ongelowiges in die VSA sterk bly.

Die Nederlandse koerant, Trouw, handhaaf tans ‘n maand van spiritualiteit. Deelnemers kan selfs aanlyn ‘n vraelys invul om te bepaal hoe spiritueel hulle is. Dié spiritualiteit moet volgens die koerant egter nie as onderdeel van godsdiens beskou word nie, en is akkommoderend teenoor ongelowiges.

Dit wil voorlopig voorkom asof mense wat ongodsdienstig raak, gewoonlik steeds ‘n behoefte aan ‘n vorm van spiritualiteit ervaar.

Dit sluit aan by die huidige debat in Suid-Afrika waar selfs ‘n aantal predikante aandui dat hulle nie meer glo nie, of die Christelike godsdiens nie as ‘n eksklusiewe saligheidsleer beskou nie.

One Response to Ateïste gewantrou

  1. Stefan Malan (Pretoria)

    November 18, 2014 at 4:14 pm

    Ateïste onbetroubaar?? ‘n Gelowige, geklee in die mooiste godsdienste Josefskleed, het my met R300 00.00 in ‘n besigheidstransaksie ingeloop. Onthou jy dit Jaco Botha?