Subscribe by Email

Artikel oor Eindtyd

Dit is met groot verwagting, verantwoordelikheid, pligsgevoel en met ‘n brandende emosie van ‘n boodskap bring, dat ek die skrywe aan u rig.

Ek het ‘n diep studie gemaak van die Bybel boek Daniël en het daaruit, asook die boek Openbaring, inligting verkry rakende die eindtyd wat ek baie graag met die brëe publiek wil deel.
Die eindtyd is huidig baie aktueel en kom in feitlik enige gesprek deesdae voor. Die inligting waaroor ek beskik is nie net Bybels gefundeer nie, maar ook wetenskaplik. Ek beskou dit as baie belangrike inligting en is vol vertroue dat ek ‘n groot debat gaan ontlont wat nie net vir die mense om ons voordelig gaan wees nie, maar ook vir u koerant. Dit kan moontlik ‘n reeks artikels tot gevolg hê.

Ek verneem graag of u bereid sal wees om ‘n artikel oor die eindtyd te plaas, indien u my inligting as toereikend, aktueel en feitelik korrek ervaar?
Ek kan noem dat ek my inligting getoets het aan verskeie leraars, ‘n professor by Tukkies en in my Geestelike vriendekring en dat nie een van hulle die inligting as onwaar of vergesog beskou het nie.

Ek vertrou dat ek binnekort van u sal hoor.

Vriendelike groete

Andre Groenewaldt
0844125004