Subscribe by Email

Armblankes suig aan agterste speen

Arm wit gemeenskappe suig aan die agterste speen en baat niks by die regering se armoedeverligtingsprogramme nie. Dit blyk uit ‘n studie wat verlede jaar deur die voormalige Umsobomvu Youth Fund (UYF) onderneem en vanoggend deur Solidariteit aan President Jacob Zuma oorhandig is.

Zuma het vanoggend besoek afgelê by een van Pretoria se arm wit gemeenskappe. Volgens die studie se bevindings wat vanoggend aan Zuma oorhandig is verleen die regering se gemeenskapsprojekte geen ondersteuning aan arm wittes nie. Die nasionale en provinsiale jeugkommissie van die regering kon ook  geen gemeenskapsgebaseerde organisasies kan aandui wat in arm wit gebiede werk nie.

President Jacob Zuma het in Julie 2008 die wit informele nedersetting genaamd Bethlehem besoek en het vanoggend weer ongeveer 1 000 mense daar toespreek. Die Gautengse Premier, Nomvula Mokonyane, die Burgermeester van Pretoria, Dr Gwen Ramokgopa en verskeie ministers het president Zuma na die byeenkoms vergesel.

Die voormalige UYF het in April 2009 ʼn studie gedoen om die kernuitdagings van arm wittes in Suid-Afrika te identifiseer. Dié studie is egter nog nie formeel bekendgestel nie maar is aan Solidariteit Helpende Hand beskikbaar gestel wat dit vandag aan president Zuma oorhandig het.

“Volgens die studie is daar geen arm wit gemeenskap wat by die regering se 29 966 armoedeverligtingsprogramme baat nie. Verder geniet wit gemeenskappe geen prioriteit met die uitreiking van gestremdheids- en kindertoelaes nie en regstellende aksie bewerkstellig net verdere agteruitgang van hierdie gemeenskappe,” volgens Dirk Hermann, voorsitter van Solidariteit Helpende Hand.

“Die studie toon duidelik aan dat wit Suid-Afrikaners meer en meer gemarginaliseer word en dat regeringsprogramme ruimte moet bied vir die ontwikkeling en ondersteuning van arm wittes,” sê Hermann.

Die studie toon dat ʼn gesamentlike inkomste per gesin in gebiede soos Danville en Claremont in Pretoria-Wes tussen R500 en R3 000 per maand wissel. Die meerderheid van mense in dié gebied het nie skoolopleiding nie en kan selde skoolfooie of -klere bekostig. Volgens die studie is die grootste uitdagings in dié gemeenskappe hoë uitvalsyfers in skole, tiener swangerskappe, dwelmmisbruik en werkloosheid. Beurse en ander vorms van befondsing is hoofsaaklik gefokus op voorheen benadeelde gemeenskappe en die algehele persepsie is dat die regering wit mense die reg op toelaes, finansiering en vaardigheidsopleiding weier as gevolg van hulle velkleur.

“Regeringsamptenare is self nie eers bewus van wit armoede nie en die regering doen geen moeite om wit mense by die toekoms van Suid-Afrika in te sluit nie. Wittes moet eenvoudig deel vorm van die regering se plan om armoede te verlig. Die regering gebruik ras om ʼn wig tussen mense in te dryf,” verduidelik Hermann.

Die volgende oplossings word deur die studie aanbeveel:

 • Bewusmaking oor regeringsprogramme moet ook in wit areas plaasvind en advertensies moet in media waartoe arm wittes toegang het, geplaas word.
 • Regerings- en nieregeringsorganisasies moet kragte saamsnoer om arm wit gemeenskappe te identifiseer en bewustheid oor hulle programme te skep.
 • Die UYF moet òf permanente, òf mobiele dienseenhede in wit gemeenskappe oprig om bewusmaking oor programme te doen en jongmense te help om toegang tot dienste te verkry.
 • Die Youth Desk moet die UYF bystaan deur leiding te neem om belanghebbende partye in die regering bewus te maak van wit armoede en die noodsaaklikheid om die behoeftes van die arm wit jeug by beleidsbeplanning, -monitering en -evaluering in te sluit.
 • Die nasionale en provinsiale kommissies moet jong mense in hierdie gemeenskappe by programme betrek. Hulle moet ook organisasies identifiseer wat die belange van die arm wit jeug behartig en dié organisasies verenig en bystaan.
 • Die nasionale en provinsiale kommissies moet besluitnemers bewus maak van wit armoede en toesien dat wit jongmense betrek word by jeugontwikkelingsprogramme.
 • Die Departement van Openbare Werke moet kennis neem van die gebiede waar wit armoede in Suid-Afrika voorkom en geïdentifiseerde wit gemeenskappe deel maak van die gemeenskappe wat deur die uitgebreide openbare werke-program (EPWP) geteiken word. Die Departement moet bewusmaking van die EPWP in arm wit gemeenskappe bevorder. Hierdie aktiwiteite moet klem lê op leerlingskappe in areas soos gemeenskapsgesondheidsorg of vroeë kinderontwikkeling in plaas van arbeidsintensiewe konstruksieprogramme.
 • Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling moet help om hierdie gemeenskappe bewus te maak van die toelaes en ander vorme van bystand wat die regering bied en van wat die maatstawwe is om toegang daartoe te verkry. Die Departement moet ook arm wit kiesafdelings teiken in sy veldtogte om deelname aan bystandsopsies te bevorder.

Die Umsobomvu Youth Fund (UYF) het intussen met die National Youth Commission (NYC) saamgesmelt en staan tans bekend as die National Youth Development Agency (NYDA).

Helpende Hand sê hulle hoop dat die progamme van die nuut gevormde NYDA ‘n groter impak sal maak in arm Afrikaner gemeenskappe.

One Response to Armblankes suig aan agterste speen

 1. Stefan

  Mei 31, 2010 at 11:05 am

  Die bewusmaking van arm blankes sal volgens my geen inpak he op die manier wat die regerende party na armoede in die land omsien nie. Hierdie mense het buiten gemeenskapsorganisasies soos Solidariteit, geen hulp of bystand nie. Daar moet eerder na basiese behoeftes van alle Suid afrikaners omgesien word voor daar na buitelandse aantreklikhede gereik word. Ek is glad nie teen die Sokker wereldbeker gekant nie MAAR, kyk met watse stiptelikheid is alles in plek gekry vir die toernooi. Hoekom kan die regering nie ook so aktief en flink wees met die ontwikkeling en bystand van alle armes nie.

  Stefan