Subscribe by Email

AB weerlê Agri SA-aansprake

U sal verstaan dat die Afrikanerbond totaal onkant betrap is met die ongevraagde aanval op ons as organisasie tydens die kongres van Vrystaat Landbou, wat verder geneem is in mediaberigte en radio onderhoude. Ons het tot dusver net die hoogste waardering gehad vir die besondere rol wat Agri SA speel en ons respekteer dit.
Dit het egter nodig geword dat ons ons kant van die saak stel en doen ons dit langs die weg en sal ons ook, as dit nodig is, die saak in die media regstel. Die ongevraagde en onbillike uitlatings, soos in die media gerapporteer, het _ onnodige wig ingedryf tussen die organisasies.
Wat die verwysing na die Volksblad onderhoud aanbetref: Die volgende verbatim aanhaling uit die Volksblad: “Daarom neem die AB deel in die Afrikaner- Burgerlike Netwerk (ABN), ’n netwerk van ’n twintigtal organisasies en instansies soos AfriForum, Solidariteit, die ATKV, Fedsas, AgriSA, Dames
Aktueel, die SAOU…
“In die ABN word studies en indiepte-ontledings oor Suid-Afrika gedoen vir aksieplanne. “Ons is in gesprekke met verskillende groepe en organisasies om vas te stel of dit moontlik is om, met ’n gemene deler soos die Grondwet en wat dit omvat, saam te werk.”
Dit moet gesien word in konteks saam met die reeds gepubliseerde verslag van die Afrikaner Burgerlike Netwerk wat saamgestel is deur proff Andre Duvenhage en Jaap Steyn en wat reeds tot die beskikking van alle organisasies gestel is: “Die kommer oor die toekoms het die Afrikaner Burgerlike Netwerk (ABN) gemotiveer om scenario’s te laat ontwikkel vir die Afrikaners op pad na 2020. Die volgende organisasies is by die ABN betrokke: AfriForum, Afrikanerbond, Agri-SA, ATKV, Dames Aktueel, Die Dameskring, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (in waarnemende hoedanigheid), Die Voortrekkers, Erfenisstigting, FAK, Fedsas, Helpende Hand, Jong Dames Dinamiek, Oraniabeweging,
Rapportryerbeweging, SA Onderwysunie, Solidariteit, Solidariteit-Navorsingsinstituut, die Transvaalse Landbou-unie, Voortrekkermonument en die Vereniging van Regslui vir Afrikaans.”
Ons indruk is nog steeds dat Agri SA deel is van die proses en in die lig daarvan is die steling in die onderhoud gemaak. Daarom is dit in Agri SA se hande indien u so voel om hom te distansieer van die ABN proses en uitkomste. Dit kan gedoen word na die ABN, waarvan Solidariteit die sameroeper is en die AB slegs _ deelnemer. Agri SA sal sy afstand dan teenoor die twintigtal organisasies moet stel.
Die volgende aanhaling wat in die onderhoud gebruik is “Ons meen daar is plek vir ’n burgerlike organisasie oor kulturele grense heen wat Suid-Afrika eerste sal stel, die Grondwet in stand sal hou en grondwetlike waardes sal bevorder. “Ek dink dit sal waarskynlik ’n nuwe organisasie moet wees waarby
organisasies – nie net Afrikaner-organisasies nie – affilieer, maar dit is te vroeg om te veel te bespiegel”
verwys duidelik nie na die Afrikaner Burgerlike Netwerk nie, verwys nie na AgriSA nie en verwys geensins na landbou nie. In die verband is die Afrikanerbond besig met gesprekke met verskeie minderheidsgroeperinge, oor taal en kultuurgrense heen, om sake wat vir minderhede van belang is op
gemeenskaplike basis te bevorder.
Oor u opmerking wat in die media aangehaal is: “Ek wil dit onomwonde stel dat ons nie saam met die AB werk nie, nie met hulle praat nie en ook geen skakeling met hulle het nie.” Tensy u verkeerd aangehaal is, herinner ons u graag aan die volgende:
Amptelike ontmoetings met AgriSA en die Afrikanerbond 12 November 2008 en 1 Februarie 2011 by die kantore van AgriSA: Tydens hierdie gesprekke is bevestig dat ons dieselfde waardes deel, dat ons _ wesenlike bydrae wil lewer tot die sukses van Suid-Afrika, dat ons die grondwetlike waardes ondersteun. Gemeenskaplike kommer is ook tydens die gesprekke uitgespreek oor
sake soos onteiening en grondhervorming wat gebalanseerd moet plaasvind. Ons het die indruk gekry dat daar wedersydse respek is vir die onderskeie rolle wat gespeel word.
AgriSA is ook deel van die Ad Hoc Groep vir die Beskerming van eiendomsregte sedert 2008 en was beide mnre Andre Botha en Kobus Visser van u organisasie deel van die mees onlangse gesprek op 12 Mei 2011,
wat _ groot aantal rolspelers, ook buite die gewone Afrikaner dampkring ingesluit het. Hierdie gesprek het fokus geplaas op misdaad in die algemeen en landelike veiligheid in die besonder. Verslag na afloop van die gesprek is aan alle deelnemers van die gesprek gestuur. Dit is ook uit hierdie gesprek wat die strategie rondom die Nasionale Demokratiese Revolusie voortgespruit het en waarom Agri SA genooi is om deel te word van breë burgerlike beweging teen die ondermyning van die grondwet. Agri SA het verkies om nie
hieraan deel te neem nie.
Mnre Louw Steytler en Dan Kriek wat onderskeidelik tydens die Vrystaat Landbou kongres en ook op radio (RSG onderhoud op Donderdag 4 Augustus 2011) uiters venynige en ongevraagde opmerkings oor die
Afrikanerbond gemaak het, se stellings getuig van diepe onkunde en persoonlike historiese vooroordeel van die twee individue. Op geen stadium het die Afrikanerbond ingemeng, of georganiseerde landbou probeer beheer nie. Dit is nie ons mandaat nie. Ons het wel lede met verskillende belange en dit is die belange wat ons verteenwoordig.
Ons vertrou dat bogenoemde sake die kwessie in perspektief stel. Ons het nog altyd _ goeie en vrugbare werksverhouding met Agri SA gehad en sal dit graag wil voortsit. Dit is nie ons styl om vanaf openbare platforms, of deur die media, ander organisasies wat dieselfde waardes deel te kritiseer nie. Ons benadering is nog altyd een van konstruktiewe en openhartige gesprek.
Met bogenoemde in konteks verwag ons dat die saak dringend reggestel word. Ons verneem graag verder van u.
Vriendelike groete
Pieter Vorster
Voorsitter van die Nasionale Raad
Datum: 4 Augustus 2011

12 Responses to AB weerlê Agri SA-aansprake

 1. Aan Jean Oosthuizen

  Augustus 8, 2011 at 5:28 pm

  Jinner Jean, is jy nou heel van die pad af. Hoe kan jy die AB met die bogenoemde organisasies verbind? Waar het jy dit uitgesnuffel? Twee wêreldwye organisasie wat ‘n toelatingvereiste het nl. Die Geloof in ‘n god. (Enige god.) Die wêreldswye doelwitte teenoor ‘n organisasie vir Afrikaners, ter belang van Afrikaners met inagneming van ander groepe wat direk en indirek deur hulle geraak word. Met toelatingsvereistes bv. die geloof aan Christus en die beginsel van ‘n Drie-Enige God, en natuurlik dat ‘n persoon Afrikaans moet wees.

  Die feit dat jy die organisasies onder dieselfde kam skeur gee vir my ‘n snif in die neus dat jy slegs daarop uit is om dinge te beswadder waarvan jy niks weet nie. So terloops, verduidelik jy tog gou vir ons wat jy sodanig vir die Afrikaner en ander mede Suid-Afrikaners beteken (en nie dit waarvoor jy betaal word nie asb.) Wat is jou waardevolle bydrae dat jy so graag die splinter in ‘n ander se oog wil uithaal…

  Ek wag in toenemende inspanning op jou waardevolle inset.

  Groete,

  Pro-Afrikaans

 2. Jean Oosthuizen

  Augustus 8, 2011 at 2:37 pm

  Ooooo ek sien Willie. ja nee dis een groot bose komplot jong. Lyk my jy het omtrent jou mes in vir die boodskappers. Is die Ilumunatie en die Vrymesselaars nie dalk ook betrokke nie? En van wanneer af kan mens nie ‘n berig skryf en dan jou eie mening vorm oor wat die nuusmakers sê nie? Of mag net jy ‘n mening hê? Of meen jy net die Broers mag ‘n mening lug? Waarom toon jy nie liewer aan watter dele van die berig waarna jy verwys is foutief nie? “n Berig is net verdag as dit feittelik verkeerd is. Ek nooi jou uit om die foute uit te wys.

 3. Willie Burger

  Augustus 8, 2011 at 2:20 pm

  Mnr Oosthuizen – Naspers het ook mos die idee dat as mens nie saam met hulle stem nie is mens behoudend en word menings nie eers geplaas nie. Nou word ek onmiddellik uitgemaak as ‘n lid van die bond omdat ek verskil van mnr Oosthuizen se objektiwiteit. Mens kan mos nie die storie skryf en dan ook jou eie subjektiewe kommentaar plaas nie. Dan is die storie mos van meet af aan verdag. Die universele waarhede vir ‘n joernalis is die waarheid, onafhanklikheid en vryheid met verantwoordelikheid.

 4. Jean Oosthuizen

  Augustus 8, 2011 at 9:30 am

  Herman lyk my jy is gelukkiger as sommige ander joernaliste ten opsigte met die reaksie van die AB. Wil jy nie so gaaf wees om hulle te vra om die vrae te antwoord wat ek vir Jan Bosman gestuur het nie?

  Ek stem saam met jou dat daar onderskeid getref moet word tussen berigte en kommentaar. Dit is ook presies wat ek gedoen het. My kommentaar is onder sekere berigte en duidelik onderskeibaar van my berigte. Wat nou vir my baie interessant is van jou laaste skrywe is dat jy melding maak van ‘n brief wat die AB aan Volksblad geskryf het maar wat nog nie gepubliseer is nie? Verstaan ek jou reg en hoe is dit dat jy kennis dra van ‘n brief aan Volksblad wat die AB geskryf het maar wat nog nie gepubliseer is nie. Wat staan in die brief?

 5. Herman

  Augustus 8, 2011 at 8:09 am

  Met die plasing van die AB se brief kon ek nie voorsien dat Agri SA nog nie die brief behoorlik onder oë kon gehad het nie. Die opskrif, wat miskien meer as die inhoud krap, was my weergawe, omdat die oorspronklike opskrif te lank was. Ek het dit gebruik omdat ek in die brief raakgelees het dat die AB datums verskaf het waarop wel saam om ‘n tafel gesit is – dit wat taamlik aan die kern van die diskoers lê. As dit ontoepaslik was vra ek om verskoning.
  As vryskut-joernalis is ek gewoond dat my medianavrae nie beantwoord word nie, maar dié probleem het ek nog nooit by die AB ondervind nie. Ek lees ook gereeld in ander publikasies dat Vrystaat Landbou ‘n nuuskonferensie gehou het terwyl ek regtig moeite gedoen het om in anamerking gehou te word. Oa het ek my media-verspreidingslys aan Vrystaat Landbou beskikbaar gestel en dit is op hul stelsel gelaai. Ek kry wel Agri SA se mediaverklarings en plaas dit gereeld op Koerant.co.za en gebruik dit elders by publikasies waar ek betrokke is.
  Ek het beslis nie tusen die AB en Agri SA probeer kant kies nie. Ek dink nie Agri SA is heeltemal geregverdig om te kla dat sake na die media gaan nie – die uitsprake oor die AB is op ‘n kongres gemaak wat oop vir die media was, en het ook in die media beland voor die AB behoorlik daarvan kon kennis neem. As Agri SA meen die mediadekking hieroor was onsuiwer, sou ‘n mens dadelike reaksie verwag het, en nie wag tot die AB ‘n brief daaroor skryf nie.
  Ek het nietemin nie voortydig probeer wees of ‘n scoop hiervan probeer maak nie. Ek is bewus daarvan dat die AB hom in ‘n brief aan Volksblad uitgelaat het wat (nog) nie geplaas is nie.
  Uiteraard het ek ook my eie voor- en afkeure, maar probeer dit beperk tot my kommentare of rubrieke, hoewel dit steeds so objektief as moontlik politiek-wetenskaplik, statasregtelik of ekonomies probeer verantwoord. In artikels en veral berigte meen ek die leser stel in die mening vd nuusbron belang, nie die nuusskrywer s’n nie.

 6. Gerrit Burger

  Augustus 8, 2011 at 7:04 am

  Dat grootmense in vandag se dae nog so bende bende wil speel sê meer van hulle self as enige iets anders. Wanneer gaan die ooms met die grys skoene tog besef hulle tyd is verby. Of is dit die ou geldjies in die trust wat die ooms laat aanhou “veg” vir nugter weet wie. Daar is meer as genoeg ander organisasies wat baie beter as die Broeders in staat om die grondwet te help beskerm. Die landbougemeenskap het net weer beklemtoon dat die broers meer van ‘n verleentheid geword het as iets anders. Dit goed dat die media die broers se geheime oopvlek.

 7. Jean Oosthuizen

  Augustus 8, 2011 at 6:36 am

  Willie is jy en van die paar oorblywende aktiewe broers? Dit lyk so. Gits jong waar va; jy uit met jou opmerking dat Naspers op die werf ‘n rol speel? Ek weet regtig nie hoe kry jy daardie kloutjie by die oor nie. Die rede waarom jy nie die bond (sic) se kommentaar sien nie is omdat die “bond” swyg soos die graf. En noudat selfs die landbougemeenskap meen die bond moet opsystaan raak die bond vies vir die boodskapper. Dis ‘n ou triek daai Willie.

 8. Willie Burger

  Augustus 8, 2011 at 6:16 am

  Stem saam met Ebert. Lyk my Naspers speel ook op die webwerf ‘n rol en word joernaliste toegelaat om persoonlike vooroordeel te gebruik ten einde sensasie te verwerf. ‘n Soektog na die Afrikanerbond op Koerant.com wys baie mooi hoe mnr Oosthuizen se joernalistieke subjektiwiteit werk:
  Sy persoonlike kommnetaar op ‘n verklaring vandie Afrikanerbond op 29 Junie: “Bestaan die Afrikanerbond nog? Wie op aarde verteenwoordig hulle en namens wie praat hulle?”
  Sy onderhoud met Jan van der Merwe is gepubliseer met die opskrif “Afrikanerbond hou hulle met stront besig” – Sien nêrens die bond se kommentaar hierby nie.” As mostert na die maal is die bond skynbaar na die plasing van die artikel genader vir kommentaar. Toe spring mnr Oosthuizen ook op en af omdat die bond nie wil reageer nie. Ek sou ook nie.

  Nee wat mnr Oosthuizen – ‘n objektiewe joernalis kan nie speler EN skeidsregter wees nie!!

 9. Willie Burger

  Augustus 8, 2011 at 5:41 am

  Mnr Ooshuizen – Lyk my in u geval moet ons sê “cowboys don’t cry: Wat het van joernalistieke objektiwiteit geword? U huil omdat die bond nie met u wil praat nie. U is dan self speler en skeidsregter. U plaas die artikel en lewer dan kommentaar: “Ek is bevrees as die land se boerdedrygemeenskap hulle al van die AB distansieer behoort hierdie organisasie te besef hulle tyd is verby. In die volledige brief van AgriSA sê die president dan dat hy wel met die bond gepraat het, terwyl die Volksblad dit anders geplaas het. U het nagelaat in u oorspronklike artikel (wat u natuurlik pas) om die erkenning te plaas: “Oor hoe die media my reaksie tydens Vrystaat Landbou se kongres op ‘n vraag oor die Manie-artikel gerapporteer het, kan ek nie verantwoordelikheid aanvaar nie.”

  Toon net bietjie objektiwiteit mnr Oosthuisen

 10. Ebert

  Augustus 8, 2011 at 4:20 am

  Jean Oosthuizen

  Ek is nie lid van die Afrikanerbond nie, maar dit is slegs hulle strukture se reg om te besluit of hulle tyd uitgedien is of nie.

  Indien hulle bereid is om positiewe rolspelers in ‘n nuwe orde te word is dit hulle reg. Indien hulle besluit om te ontbind is dit ook hulle reg.

  Jou vooroordeel jeens ‘n organisasie waaroor jy verslag doen dui op ‘n konflik van belang en is onprofessioneel.

  Die kwaliteit van Afrikaanse beriggewing laat ons blykbaar ook buite die Naspers stal in die steek.

 11. Jean Oosthuizen

  Augustus 7, 2011 at 8:08 pm

  Kan die AB se voorsitter, Piet Vorster, sommer ook verduidelik hoe gebeur dit dat die brief wat hy vir Agri SA se president geskryf het so wyd versprei is voordat die persoon aan wie dit gerig is dit nog behoorlik onder oë gehad het.

 12. Jean Oosthuizen

  Augustus 7, 2011 at 6:48 pm

  Wat het die AB nou eintlik weerlê? En waarom antwoord hulle nie op media navrae nie? Ek is bevrees as die land se boerdedrygemeenskap hulle al van die AB distansieer behoort hierdie organisasie te besef hulle tyd is verby. Maggies hoe lank sal dit die Broers neem om uit te vind hulle doel is uitgedien?

  Hier is Agri SA so volledige reaksie op die AB se brief wat hier geplaas is asof dit ‘n nuusberig is.

  5 Augustus 2011

  Mnr P Vorster
  Voorsitter van die Afrikanerbond
  Privaatsak X45
  Auckland Park
  2006

  Geagte mnr Vorster

  AGRI SA EN DIE AFRIKANERBOND
  Ek verwys na u brief gedateer 4 Augustus 2011 aan my gerig maar wat klaarblyklik reeds wyd aan andere versprei is. Dit noodsaak dat my antwoord daarop ook vir openbare doeleindes beskikbaar moet wees.

  Agri SA ag konstruktiewe werksverhoudings met ‘n spektrum organisasies van belang en skakel byvoorbeeld gereeld met die sakegemeenskap deur middel van Besigheid Eenheid Suid-Afrika (BUSA) en na behoefte met verskeie burgerlike samelewingsorganisasies, nie-regeringsorganisasies, mediagroepe en die spektrum politieke partye met die doel om begrip en ondersteuning vir ons standpunte te kweek. Ons fokus op die bevordering van volhoubare kommersiële landbou, in belang van wie dit ookal beoefen, ongeag taal, kultuur, geloof of politieke verbintenisse. Verder moet daar begrip wees dat Agri SA per se nie individuele lede het nie, maar ‘n federasie van organisasies is wat op voetsoolvlak verteenwoordigend van Suid-Afrika se demografiese diversiteit is. Dit is wel so dat ‘n groot getal kommersiële boere Afrikaans is, maar dit is beslis nie deel van Agri SA se taak en opdrag om met sy beleidskeuses en die uitoefening daarvan hom hoegenaamd te laat lei deur etniese, politieke, kulturele of ander oorwegings nie.

  Wanneer ander organisasies of netwerke, soos die Afrikaner Burgerlike Netwerk (ABN) vir Agri SA na vergaderings uitnooi, het ons dit konsekwent gestel dat ons teenwoordigheid nie vertolk mag word as assosiëring met Afrikanerbelange as sodanig nie en verder dat ons nie die mandaat wat ons van ons lede het ondergeskik kan stel aan ‘n breër groepering se besluite en aksies nie. Ons het sodanige geleenthede primêr gebruik om ander organisasies toeligting te gee oor hoe Agri SA die landbou-uitdagings ervaar en wat ons sienings ten opsigte van oplossings is. Wat my aanbetref, kan en behoort dit nie geprojekteer te word as sou Agri SA in alliansie met organisasies wat ander fokusse as dié van onsself het, optree om die politieke en kulturele omgewing te beïnvloed nie.

  Ek het aan Agri SA se Algemene Raad en in die openbaar toeligting gegee oor gesprekke wat ons wel met die Afrikanerbond as sodanig, of met groeperinge waar die Afrikanerbond deel van was, gehad het. In 2008 het ons dit nodig geag om ‘n afbrekende berig wat in die Landbouweekblad uit Afrikanerbond-geledere verskyn het, met die bestuur van die Afrikanerbond op te neem. Ons het waardering gehad vir die wyse waarop die Afrikanerbond daardie aangeleentheid verder hanteer het. Ek het ook in die openbaar melding gemaak dat ons aan ‘n ad hoc-werkgroep deelgeneem het wat standpunt teen die konsep-Onteïeningswetontwerp ingeneem het. In hierdie geval het Agri SA sy kennis en insig oor die onderwerp ook met organisasies wat nie by die ad hoc-werkgroep ingeskakel het nie gedeel en dit deurgaans aan ander organisasies duidelik gemaak dat Agri SA self sy standpunte oor die aangeleentheid aan die owerheid sou stel.

  Met betrekking tot die meer onlangse kontak tussen ons twee organisasies, die volgende: ons het vroeër vanjaar kennis geneem van die kommer wat die Afrikanerbond met ons deel oor die konsep-Verblyfsekerheidswet wat einde laasjaar die lig gesien het en oor beleidsontwikkelings rondom ‘n Groenskrif oor Grondhervorming, wat tot op hede nog nie die lig gesien het nie. Agri SA het nie ‘n netwerk-vergadering bygewoon wat oor die Groenskrif-aangeleentheid gereël was nie, maar het wel met ‘n afvaardiging van die Afrikanerbond ontmoet om die Verblyfsekerheidswetsontwerp te bespreek. Die waardes wat ons deel waarna u in die brief verwys, kan maklik verkeerd vertolk word. Dit het in die gesprek gehandel oor respek vir die grondwet (spesifiek verwysende na die eiendomsregklousule) en die handhawing van die oppergesag van die reg. Ons het verder inligting met u gedeel oor die geleentheid wat ons het om ons goed nagevorsde standpunt oor die konsep-Wetsontwerp se implikasies met die toepaslike minister te bespreek. U was by die geleentheid tevrede oor wat Agri SA hieromtrent doen en het ons sukses daarmee toegewens.

  Agri SA was ook in die onlangse verlede genooi om by ‘n netwerkgeleentheid waarby die Afrikanerbond betrokke was, toeligting te gee oor sy benadering tot landelike beveiliging. Dit is gedoen en sover ons kon vasstel, is Agri SA se benadering tot die aangeleentheid as die enigste werkbare oplossing beskou.

  Nogtans moet ek dit onomwonde stel dat Agri SA oor beide bovermelde aangeleenthede ook ander forums benut om ons standpunt te stel en te bevorder. Dit is derhalwe vir ons onaanvaarbaar dat beriggewing deur die Afrikanerbond en media-rolspelers so geplooi word dat dit die persepsie skep asof Agri SA ‘n deelgenoot is van netwerke in die politieke en kulturele omgewing wat anti-regeringstrategieë ontwikkel en bedryf. Deurdat Agri SA bereid is om met die Afrikanerbond en enige ander organisasie te praat en toeligting te gee mag en behoort nie die indruk te skep dat een of ander vorm van verbintenis aangegaan is nie. Dit sal tot nadeel van alle landbouers wees indien Agri SA se legitimiteit as sektor-rolspeler bevraagteken word vanweë verkeerde persepsies oor etniese, politieke, kulturele of watter ander oorweging wat nie landbou-gefundeerd is nie.

  Die debat wat nou in die openbaar oor die aangeleentheid gevoer word, was nie my keuse nie. Die oorsprong daarvan is in ‘n Manie-artikel van Landbouweekblad na aanleiding van ‘n uitspraak deur uself soos gerapporteer in die Volksblad. Ek sluit vir u inligting my reaksie op die Manie-artikel hierby in wat in volgende week se Landbouweekblad sal verskyn. Oor hoe die media my reaksie tydens Vrystaat Landbou se kongres op ‘n vraag oor die Manie-artikel gerapporteer het, kan ek nie verantwoordelikheid aanvaar nie. Ek het by die geleentheid verwys na vroeëre gesprekke met die Afrikanerbond maar dit duidelik gemaak dat dit nie as ‘n samewerkingsverhouding met die Afrikanerbond beskou mag word nie, veral met die oog op die ontwikkeling van strategieë vanuit ‘n kulturele en politieke perspektief.

  U het seker verneem dat ek ook reeds vir persone in die staatsbestel toeligting oor die aangeleentheid moes gee, wat die belangrikheid daarvan bevestig dat die visie, missie en optrede van ‘n organisasie soos Agri SA binne sy invloedsfeer, voortdurend onder oë gehou word. Nogtans skep ‘n insident van hierdie aard moontlik die geleentheid om enige wanbegrip wat oor Agri SA se rol en werkswyse mag bestaan het, uit die weg te ruim. Ek hoop en vertrou dat dit ook u ervaring is.

  Groete

  JD MöLLER
  PRESIDENT