Subscribe by Email

Amper Agri SA-kongres

Agri SA se kongres wat vanjaar by die Misty Hills Hotel en Konferensiesentrum naby Muldersdrift op 13 en 14 Oktober 2011 gehou word, is een van Agri SA se hoogtepunte vir die jaar. Die kongrestema is – ‘Politieke en Ekonomiese Dimensies van Verandering’. Met dié tema sien ons uit na ‘n interessante kongres!

Minister Nkwinti – Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming is die gasspreker. Hy gaan praat oor “Die uitwerking van ‘n veranderende grondbeleid op eiendomsreg, investering en landbouproduksie”. Twee temas sal tydens die kongres in diepte bespreek word, naamlik:

§ Eiendomsreg as voorvereiste vir investering en produksie; en

§ Beleidsuitdagings om belegging en ontwikkeling in die landbou te bevorder.

In die kongresprogram word meer as in die onlangse verlede ruimte gelaat vir interne insette en toeligting en meer voorsiening word gemaak vir die debatering van onderwerpe en insette.

Agri SA erken hiermee ook die finansiële bydraes wat hy van sy kongresborge ontvang het:

§ Absa (Platinum), Santam Landbou (Diamant), Land Bank, Agri SETA, Total SA (Goud), Mutual & Federal Agri, Sanlam, Senwes, Statistieke SA, Afgri, Eskom (Silwer), Monsanto, Voermol, Pannar, Suidwes Landbou, OVK, Omnia, Nissan SA, Batho Pele en NWK (Brons).