Subscribe by Email

Amnestie vir plaasmoordenaars?

tronkselle

tronkselle

Pres. Jacob Zuma, oorweeg tans amnestie aan verskeie gevangenes waaronder moordenaars wat gevonnis is vir plaasmoorde. “Ons versoek hom om toe te sien dat alle prosedures soos onder andere raadpleging met slagoffers en naasbestaandes deeglik gevolg word voordat amnestie aan veral moordenaars oorweeg kan word”, sê die president van Agri SA, Johannes Möller.
Möller, het vandag ‘n beroep op alle Suid-Afrikaners gedoen om geweldsmisdaad en misdaad in die algemeen te veroordeel en om ook in gemeenskapsverband saam te werk om inligting oor beplande misdade en misdadigers aan die polisie te verskaf. Hy het ook gru-misdade teen die boerderygemeenskap, soos die moord oor die naweek op mnr Andé Van der Merwe, ‘n boer van Ottosdal, en die moord gister op mev Johanna Parken en ‘n plaaswerker op ‘n hoewe buite Lephalale, ten sterkste veroordeel en gesê dat Suid-Afrika nie langer hierdie misdade kan bekostig nie.
“Die boerderygemeenskap is die hand wat ons nasie van kos voorsien en bied ‘n heenkome aan baie mense in die landelike gebied. Misdaad plaas ‘n vraagteken oor ons demokrasie en die handhawing van aanvaarbare menseregte. Kriminaliteit doen afbreuk aan stabiliteit en vooruitgang en skets ‘n negatiewe prentjie in die internasionale gemeenskap wat beleggersvertroue in Suid-Afrika ondermyn”, sê Möller.
Hy het ‘n ernstige oproep op alle Suid-Afrikaners gedoen om hulle te weerhou van ongekwalifiseerde, neerhalende en opruiende uitsprake oor kommersiële boere. Hierdie uitsprake dra nie by tot nasiebou en ‘n vreedsame samelewing nie, maar polariseer gemeenskappe. “As verantwoordelike landsburgers moet ons mekaar se regte respekteer en toesien dat kriminele wat dit aantas nie in gemeenskappe veilig voel nie”, sê Möller.
Möller sê dat verantwoordelike optrede en -uitsprake deur politieke partye en hulle lede in die aanloop tot die Plaaslike Regeringsverkiesings noodsaaklik is en dat lede van politieke partye hulle nie moet skuldig maak aan radikale uitsprake wat sekere gemeenskappe kan benadeel nie. Hierdie tipe uitsprake gaan gewoonlik met emosie gepaard wat lei tot verkeerde persepsies van mense. Politieke partye behoort hulle sterk uit te spreek teen geweldsmisdaad wat reeds baie Suid-Afrikaners se lewens ingrypend verander het.
Instellings, soos die Menseregtekommissie (MRK), is daar gestel om almal se menseregte te beskerm. Hierdie instellings moet hulle werk doen sonder vooroordeel en help om ‘n kultuur van verdraagsaamheid in die Suid-Afrikaanse samelewing te vestig.
‘n Beroep word op die Parlement gedoen om wetgewing daar te stel oor haatspraak sodat persone wat hulle skuldig maak daaraan binne ‘n wetlike raamwerk vervolg kan word.
Möller het ook ‘n beroep op Agri SA se lede gedoen om die polisie by te staan in die voorkoming van misdaad en alle misdade by die polisie aan te meld. “Daar rus ook ‘n verantwoordelikheid op ons lede om Agri SA in te lig oor swak dienslewering deur die polisie. Hierdie sake sal nasionaal hanteer word indien dit nie op provinsiale vlak opgelos kan word nie”.
Agri SA het die Agri Securitas Trustfonds tot stand gebring om fondse aan boeregemeenskappe te bewillig wat gerig is op misdaadvoorkoming. Deur die betrokkenheid van die fonds is verskeie projekte reeds gefinansier waardeur die veiligheid van boere, plaaswerkers en hulle gesinne verbeter is. “Dié fonds is daarop gerig om die paraatheid van die boerderygemeenskap te bevorder en oorweeg deurlopend versoeke om finansiële ondersteuning vir landelike beveiliging, sê Möller.

One Response to Amnestie vir plaasmoordenaars?

  1. Edwin

    Mei 6, 2011 at 12:09 pm

    Net om verder sout in die wonde te smeer, sal Zuma dit doen.So, “skiet die boer” word goedgepraat deur hierdie barbare vry te laat.