Subscribe by Email

Amcu laat vaar sy staking by Sibanye

jerm-amcu-strike-workSolidariteit het die mynwerkersvakbond Amcu se besluit verwelkom om sy staking by Sibanye Gold af te las. Die vakbond sê dit sou die goudsektor se stadige herstel na erge ekonomiese en grondstofprys-onsekerheid in gedrang bring en weereens werksekerheid in gevaar stel. Gideon du Plessis van Solidariteit sê egter dit is jammer dat die maatskappy toegewings aan Amcu gemaak het buite die kollektiewe bedinging-strukture: