Subscribe by Email

Agri SA wen ‘n deurslaggewende saak oor eiendomsreg

“Die Hooggeregshofuitspraak vandag in Pretoria deur Regter Ben du Plessis, – naamlik dat die Minerale-en Petroleumhulpbronne Ontwikkelingswet, no 28 van 2002 (“die Wet”) inderdaad die onteiening van minerale- regte daargestel h et soos op 1 Mei 2004, is ‘n rigtinggewende uitspraak in Agri SA se jarelange pogings om eiendomsreg te beskerm”, sê Johannes Möller, President van Agri SA.
Agri SA se doelwit met hierdie toetssaak was om onteiening van mineraleregte te bewys wat die staat sal verplig om vergoeding te betaal.
Die regter het bevind dat: “For the reasons stated the objects of the MPRDA could not be achieved without depriving mineral rights holders of their property and without vesting in the state similar rights. While not expressly stated, expropriation was one of the purposes of the MPRDA.”
Dié welkome uitspraak volg op ‘n vroeëre beslissing van Regter Hartzenberg in Maart 2009 dat dit wel vir die houers van ou orde mineraleregte moontlik is om onteiening te bewys.
“Hierdie uitspraak bevestig die fundamentele beginsel in artikel 25 van ons Grondwet dat eiendom nie onteien kan word sonder vergoeding nie”, aldus Möller.
Agri SA het deurlopend sedert 2004 hul lede ingelig gehou oor die wyse waarop eise vir vergoeding as gevolg van die onteiening ingedien moet word, welke eise die Streekskantore van die Departement van Mineralehulpbronne teen nie later as 30 April 2011 moet bereik nie.
Agri SA bedank sy affiliasies vir hulle ondersteuning, finansieel en anders= ins, met hierdie hofsaak.

One Response to Agri SA wen ‘n deurslaggewende saak oor eiendomsreg

  1. Lynnette de Jager (NEE Erasmus)

    Mei 4, 2011 at 1:42 pm

    Dankie Agri SA dat u vir ons opgestaan het en ons te hulp gesnel het. As Jan alleman sou ons nie die mas opgekom het nie en beslis aan die onteiening blootgestel gewees het. Dankie vir die hulp en al die harde werk wat daarmee gepaard gegaan het. Dit word opreg waardeer en ek glo ek praat namens al die erfgename.