Subscribe by Email

Agri SA suksesvol met bedinging oor watertariewe

Johannes Möller, President van Agri SA

Johannes Möller, President van Agri SA

Johannes Möller, President van Agri SA sê, die groter realisme ten opsigte van aanpassings in watertariewe vir 2011/2012 vergeleke met aanvanklike aanduidings in die verband is besonder welkom.
Volgens aanduidings van die Departement van Waterwese sal ‘n maksimum styging van 10% op die waterhulpbronbestuur- en waterinfrastruktuurtariewe in die jaar van toepassing wees.”Die deurbraak volg op Agri SA se volgehoue onderhandelinge met die Departement van Waterwese sedert September verlede jaar”, het hy gesê. Möler het bygevoeg dat Agri SA in sy ekonomiese voorlegging oor die situasie in die landbou die Departement daarop gewys het dat die besproeiingsektor veral kwesbaar is om voedselproduksie vol te hou, as gevolg van stygende geadministreerde pryse soos water en elektrisiteit. Hy het bygevoeg dat Agri SA versoek het dat stygings in watertariewe teen dié agtergrond tot die minimum beperk moet word.
Alhoewel werklike kostebesparings gegewe die plafon op tariefstygings (10%)en die aanvanklike voorgestelde bedeling van skema tot skema sal verskil, is ‘n algehele jaarlikse besparing van ten minste R100 miljoen vir die besproeiingsektor gebaseer op die aangekondigde tariefbedeling ter sprake.
Möller het sy opregte dank aan Minister Molewa en die waarnemende Direkteur Generaal, Trevor Balzer uitgespreek vir hul goedkeuring van die tariefbedeling en begrip van die knellende ekonomiese omstandighede in die besproeiïngsektor. “Ek vertrou dat daar hopelik ook nou vordering gemaak sal word met Agri SA se voorgestelde ondersoek na die bekostigbaarheid van watertariewe in terme van die Departement se waterprysbeleid as deel van die hersiening van die Nasionale Waterhulpbronbestuurstrategie”, sê Möller.