Subscribe by Email

Agri SA se Algemene Raad spreek hom uit oor kinderarbeid

Agri SA se Algemene Raad het vandag die gebruik van kinderarbeid bespreek en bevestig dat dit volgens inspeksieverslae van die Departement van Arbeid nie in die gevestigde kommersiële landbou van Suid-Afrika ‘n praktyk is nie. Dit is Agri SA se standpunt dat indien daar gevalle gevind word waar daar wel van kinderarbeid gebruik gemaak word, die reg sy gang moet gaan om sodanige oortreders aanspreeklik te hou.

Agri SA het die Minister van Arbeid ondersteun met haar oproep teen die gebruik van kinderarbeid en hom ook vereenselwig met die Nasionale Dag teen Kinderarbeid wat vandag in Tzaneen, Limpopo gehou word.

Dit is Agri SA se standpunt dat die gebruik van kinderarbeid onwettig sowel as moreel onaanvaarbaar is. Kinderarbeid word gedefinieer as werk wat deur kinders onder die ouderdom van18 jaar verrig word, wat tot misbruik kan lei en gevaarlik en onvanpas is vir ‘n kind is, hul skool onderrig benadeel asook die sosiale-, fisiese-, verstandelike-, geestelike en morele ontwikkeling van ‘n kind strem.