Subscribe by Email

Agri SA pot Human Rights Watch

Agri SA het ‘n verslag van Human Righst Watch, wat daarop aanspraak maak dat dit wantoestande op Wes-Kaapse plase in die vrugte- en wynbedryf aan die kaak stel, verwerp.
Johannes Möller, president van Agri SA wys daarop dat hierdie industrie vir uitvoerdoeleindes aan ‘n verskeidenheid gemoniteerde voorskrifte moet voldoen. “Dit is dus onwaarskynlik dat die verslag ‘n ware weerspieëling van toestande op die plase kan wees.”
Möller wys byvoorbeeld daarop dat net 260 plaaswerkers, voormarlige plaaswerkers en ander ondervra is, met altesaam 161 van die ondervraagdes wat nie regstreeks by die bedryf betrokke is nie. Diegene wat wel by die bedryf betrokke is en ondervra is, behels maar 0,3 persent van die belanghebbendes. Hy het beklemtoon dat Agri SA al die betrokke wetgewing nakom.
Möller het ook vir die protokol vir plaastoegang wat onder skoot gekom het, in die bresse getree. Hy het daarop gewys dat dié protokol met verskeie departemente onderhandel is, en wys daarop dat die landbou immers dieselfde reg van toegang het as ander sektore.
Hy het daarop gewys dat die landbou ‘n onafhanklike ondersoek sal verwelkom, en is self besig om met die Internasionale Arbeidsorganisasie as onafhanklike instelling te onderhandel om so ‘n ondersoek te doen.