Subscribe by Email

Agri SA oor Wysigingswetsontwerp op eiendomsbelasting

Voorgestelde wysigings aan die wet op eiendomsbelasting, wet no 6 van 2004, is op 9 Junie gepubliseer waarop kommentaar teen 22 Julie 2011 gelewer moet word. Die betrokke wetsontwerp is aan alle affiliasies van Agri SA gesirkuleer wat opgevolg is met konsepkommentaar wat administratief opgestel is, skryf Johan Pienaar, adjunk- uitvoerende direkteur van Agri SA in dié instansie se jongste e-nuusbrief.. Die wetsontwerp maak onder andere voorsiening daarvoor dat wildboerdery vir doeleindes van die wetgewing ook as ‘n landbou- aktiwiteit geag sal word, ‘n situasie wat voorheen nie die geval was nie en waaroor verskeie voorleggings aan die regering gemaak is. Die betrokke eiendom sal derhalwe indien die voorstelle in die wet op eiendomsbelasting opgeneem word soortgelyk as ander landbou-eiendom behandel word. Dit behels onder andere dat die korting wat geld ten opsigte van landbou-eiendom vergeleke met residensiële eiendom ook by wildboerdery van toepassing sal wees.
Alhoewel duidelikheid oor die presiese inhoud van die sogenaamde “ratio”, tussen landbou en residensiële eiendom soos dit tans in die wetsontwerp vervat is, verkry sal moet word is daar nietemin ‘n poging aangewend om die inhoud en strekking daarvan te omlyn asook om aan te toon welke aspekte ter sprake is om die landbousektor vir addisionele kortings of vrystellings te kan laat kwalifiseer. Met inagneming van die kommentaar wat vanaf affiliasies ontvang word sal Agri SA finale kommentaar op die aangeleentheid lewer.