Subscribe by Email

Agri SA oor skorsing van Langa Zita

Die skorsing van Langa Zita as Direkteur-generaal van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye het nie vir Agri SA as ‘n verrassing gekom nie, sê Johannes Möller, president van Agri SA. “Kaderontplooiing hou nie slegs onaanvaarbare risiko’s vir dienslewering op alle regeringsvlakke in nie, maar is ook onregverdig teenoor individue soos mnr Zita wat nie in die pos aangestel moes wees nie en nou geskors is”, aldus Möller.

Agri SA se ontevredenheid met dienslewering deur en verhoudinge met die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye is die afgelope jaar op ‘n spits gedryf met kontroversiële uitlatings deur mnr Zita waaruit sy onkunde oor en trae hantering van probleme van die kommersiële landbou asook sy vreemde siening oor hoe hy met die bedryf sou wou skakel, geblyk het.

Möller het nogtans vir mnr. Zita voorspoed toegewens en die vertroue uitgespreek dat sy pos gevul sal word deur ‘n persoon met bewese bestuurservaring asook goeie kennis van en insig in die diverse uitdagings waarmee die landboubedryf gekonfronteer word.