Subscribe by Email

Agri SA kry erkenning

Dit is met dankbaarheid dat Agri Gauteng erkenning gee aan beide die landbougemeenskap en die publiek vir hul oorweldigende reaksie deur die Duduza-inwoners wat skade gely het weens die tornado te hulp te kom. Daar word ook met groot waardering kennis geneem van die reaksie van boere in die Nigel-gebied – selfs van ander geaffilieerde landbou-organisasies – en die Johannesburgse varsproduktemark.

Agri Gauteng President, André Botha, wat tesame met die Hoofbestuurder van Agri Gauteng, Dirk Hanekom, fisies op die grond in Duduza was vir meeste van Vrydag, 7 Oktober, sê: “tragedies van hierdie aard en die afmetings daarvan kan selfs ‘n positiewe uitwerking hê indien die nasiebou-waarde en die energie van positiewe uitreiking deur boere en die publiek ten volle ontgin word.

Hy gaan voort deur te sê dat “volhoubare bystand nodig is – nie slegs om die gemeenskap te voed nie maar ook om te voldoen aan die opvoedkundige en behuisingsbehoeftes en die herstel en opgradering van infrastruktuur”. Dit is duidelik dat die Ekurhuleni Metro en sy strukture behoorlike koördinering sal moet doen met die rampbestuur se hulp wat verskaf word deur die Departement van Provinsiale en Plaaslike Regering. The aangehegte foto’s (met erkenning aan Caroline Suzman) toon die gees van samewerking tussen die gemeenskap, Agri Gauteng en die boeregemeenskap asook rolspelers soos die Johannesburgse Varsproduktemark en ander instellings soos die Rooikruis.

Dit het sedert verlede naweek duidelik geword dat skenkings en die aard daarvan uitgeklaar moet word voordat dit afgelewer word aangesien bederfbare voedsel, by voorbeeld, ‘n probleem geword het omdat dit om verskeie redes nie vinnig genoeg versprei kan word nie en moontlik gesondheidsrisiko’s kan inhou. Die Rooikruis – wat ingeroep is ter onderstuening van munisipale strukture om die ramphulp-aksies te bestuur – het aangedui dat ruimte en rakleeftyd asook verspreiding van goedere naby aan of verby hul verstrykdatum ‘n probleem is. Agri Gauteng Hoofbestuurder, Dirk Hanekom, meld dat “hande en voertuie om die geskenkte voedsel op ‘n regverdige en deursigtige wyse te versprei in samewerking met die Rooikruis en munisipale strukture het ook ‘n dringende en werklike behoefte geword.

Mnr Anthony Kesden, die ramphulp-direkteur vir Ekurhuleni, het op 17 Oktober aangedui dat hulle oorweldig is deur die reaksie en ‘n oormaat bederfbare voedsel, komberse, kleurasie en beddegoed het. Wat hulle wel benodig is skryfbehoeftes vir skoolkinders, huishoudelike toestelle soos ketels, elektriese stoofplate en gas-strowe. Navrae oor wat, waar en wanneer om te skenk kan gerig word aan die Ekurhuleni Metro Rampbestuur-kantoor (Germiston) wat ingerig is om die aangeleentheid te hanteer. Die kontakbesonderhede is soos volg: Mnr Ndoli Mosiane 011 – 999 9303.

Plaasprodukte wat nog benodig word is mielies, mieliemeel, eiers, vars groente en vrugte (vooraf-skakeling is nodig) en nie-bederfbare voedsel. Die kontakpersone is Dirk Hanekom of Heléne Swanepoel van Agri Gauteng gedurende kantoorure by 012 643 3400 of Dirk@agrisa.co.za.