Subscribe by Email

Agri SA in die Konstitusionele hof oor mynbou se invloed op die reg tot voedsel

“Agri SA is van mening dat die Minerale- en Petroleumhulpbronne Ontwikkelingswet nie genoegsaam ag slaan op die effek van mynbou op voedselproduksie en voedselsekerheid wanneer die toestaan van mynlisensies oorweeg word nie. Daarom het dié organisasie toegetree as ‘n vriend van die hof met ‘n geding in die Konstitusionele Hof tussen die ministers van Minerale Hulpbronne en dié van Water- en Omgewingsake asook die provinsiale wetgewer van die Wes-Kaap oor wie ‘n bepalende sê moet hê met die toestaan van mynlisensies”, sê Johannes Möller, president van Agri SA.

Volgens Möller is dié organisasie se belang by die geding meer as om net landboubelange te beskerm. “Voedselgebruikers is die kliënte van die landboubedryf en daar moet verseker word dat die natuurlike hulpbronne waarmee voedsel tot in die vêrre toekoms geproduseer moet word, nie as gevolg van kortsigtige optrede vernietig word nie. Daarom moet regulerende wetgewing ag slaan op die bevolking se reg tot voldoende voedsel en water, soos dit in artikels 27 en 28 van die Grondwet verskans word”, sê Möller.

“Dié ekonomiese en ander bydraes van mynbou-ontwikkeling, wat gewoonlik van ‘n beperkte tydsduur is, moet gebalanseer word met die noodsaak om natuurlike hulpbronne vir doeleindes van langtermyn volhoubare landbouproduksie toereikend te beskerm. Voedselsekerheid en –veiligheid kan nie sondermeer vir korttermyn ekonomiese gewin opgeoffer word nie. So ‘n beoordeling van wat in die bevolking se beste belang is, kan nie toereikend binne die raamwerk van mynbou-wetgewing alleen gedoen word nie. Die Departement van Minerale Hulpbronne kan nie die uitsluitlike reg hê om ‘n oordeel te fel oor krities belangrike oorhoofse nasionale kwessies soos die bydraende faktore tot voedselsekerheid, wat buite sy kundigheidsveld is nie. Hiervoor is volledige impakstudies, onder andere in terme van algemene omgewingswetgewing, nodig”, aldus Möller.

Agri SA het oor tyd reeds sy ernstige kommer oor die agteruitgang van Suid-Afrika se natuurlike hulpbronne gelug. Mynbou maar ook verskeie ander ongewensde ontwikkelings en gebreke met dienslewering op plaaslike regeringsvlak is as bydraende faktore uitgewys. Nogtans kan mynbou-ontwikkeling, veral indien dit omvattend in ‘n streek soos die Mpumalanga-hoëveld beoefen word, uitgesonder word as ‘n groot bydraer tot hulpbronagteruitgang. “Die kollektiewe invloed wat ‘n groot aantal mynbouprojekte in ‘n streek op die omgewing, samelewing, infrastruktuur, die landbou en ekonomie het, word nie na behore met mynbouwetgewing en -ontwikkeling in ag geneem nie”, het Möller bygevoeg.

“’n Omvattende studie oor waterkwaliteit wat verlede jaar deur NEDLAC onderneem is, is tans op die tafel van die Minister van Water- en Omgewingsake. Daarin word die omvang van waterbesoedeling uitgewys en ook voorstelle gemaak oor hoe om die probleme te oorbrug. Dié studie toon onder andere aan dat die dreinering van suurmynwater ‘n hoë risiko vir die omgewing en die sosio- ekonomiese belange inhou”, volgens Möller.

“Agri SA betreur die feit dat ministers mekaar nou die stryd in die hoogste hof moes aansê , terwyl die betrokke departemente deur die tydige harmoniëring van wetgewing en behoorlike koördinering tussen staatsdepartemente, sodanige konflik kon vermy het”, het Möller gesê.

One Response to Agri SA in die Konstitusionele hof oor mynbou se invloed op die reg tot voedsel

  1. jodian drew

    Oktober 2, 2014 at 6:50 am

    ek is baie bekommerder oor wat in ons gemeenskap gebeer