Subscribe by Email

Agri SA bly oor “fracking”-moratorium

Johannes Möller

Johannes Möller Agri SA President: Foto Tracey Adams

Die President van Agri SA, Johannes Möller het die Kabinet se kondonering van die besluit van die Departement van Minerale Hulpbronne om ‘n moratorium te plaas op lisensies om skaliegas-ontwikkeling in die Karoo met behulp van hidrouliese breking (fracking) te doen, verwelkom.
Die Kabinetsbesluit volg op Agri SA se skrywe aan Minister Shabangu op 24 Maart waarin die organisasie vir ‘n moratorium op skaliegas-ontginning, met behulp van fracking, gevra het. Agri SA se versoek vir dié moratorium is gedoen in afwagting van die bevindinge van die Verenigde State van Amerika se ondersoek wat tans deur hul Omgewingsbeskermingsagentskap (USEPA) gedoen word, spesifiek gerig op fracking.
Volgens Möller kan die landbou in die Karoo dit nie bekostig om aan onsekere skaliegas-ontwikkelingsprosesse blootgestel te word wat ekonomiese oorlewing en die lewenskwaliteit van landelike gemeenskappe in gedrang kan bring nie. “Die beskikbaarheid en kwaliteit van ondergrondse waterhulpbronne is die lewensaar van die gebied”, sê Möller.
Möller het verder die vertroue uitgespreek dat die regering met dieselfde omsigtigheid te werk sal gaan in ander gebiede in Suid-Afrika waar skaliegas-ontwikkelings met dié metode beplan word.
“Ons sal graag as ‘n belangegroep ingesluit wil word in die verteenwoordigende span onder leiding van die Departement van Minerale Hulpbronne wat navorsing gaan doen oor die implikasies van fracking”, het Möller bygevoeg. “Agri SA is verheug daaroor dat die Kabinet hom onomwonde tot ‘n skoon omgewing, waarin alle ekologiese aspekte gerespekteer sal word verbind het”, het Möller ten slotte gesê.