Subscribe by Email

Agri SA bekyk padvragstrategie

Die padvrag-strategie vir Suid-Afrika fokus op volhoubare intervensies om die volgende aan te spreek:

· Oormatige vrag op paaie;

· Swak padtoestande;

· Oorlading en ondoeltreffende wetstoepassing;

· Stadige streeksintegrasie; en

· Swak padveiligheidsrekord.

Die strategie poog om hierdie kwessies aan te spreek en bied oplossings ter verbetering van die integrasie van padvervoer met ander soorte vervoer. ‘n Gebrek aan fondse is die hoof struikelblok ten opsigte van noodsaaklike padonderhoud. Ander sodanige faktore is ‘n gebrek aan organisatoriese reëlings, vaardighede en die vermoë om fondse beoorlik te bestee. Agri SA het die volgende ondersteunende kommentaar op die strategie aan BUSA voorsien:

· Agri SA steun die daarstelling van ‘n aangewese padinsfrastruktuur- en onderhoudsfonds om in samewerking met die Nasionale Tesourie die padonderhoud-agterstand en uitdagings op provinsiale and plaaslike vlak te hanteer. Geoormerkte fonds, wat slegs aangewend word vir die onderhoud en opgradering van die provinsiale and landelike padnetwerk, word ook gesteun. Oorweging behoort gegee te word aan die aanstelling van geloofwaardige maatskappye om die opgradering en onderhoudsaspekte van landelike paaie te onderneem, veral op munisipale vlak.

· Sigbare wetstoepassing in terme van spoed oortredings is ‘n algemene verskynsel op ons land se paaie en geniet hoë prioriteit. Aspekte met betrekking tot roekelose en nalatige bestuur, soos om die soliede wit lyn te ignoreer, voertuie verby te steek op ‘n blinde helling, en bestuur in die noodbaan ten einde ander motors verby te steek, is maar ‘n paar voorbeelde van wat na Agri SA se mening meer ernstige polisiëring verg. Hierdie tipe oortredings dra by tot padongelukke wat aanleiding kan gee tot lewensverlies. Daarom ondersteun Agri SA streng wetstoepassing en die oplê van strawwe vir sodanige oortreders.

· Agri SA is ten gunste van ‘n goed-opgeleide en vaardige operateur wat ‘n trekker veilig kan hanteer. Plaaswerkers is nie almal geletterd nie, dus kan hulle nie ‘n eksamen skryf nie. In sulke gevalle sukkel die plaaswerker om ‘n trekker-lisensie te bekom. Daar word voorgestel dat die strategie ook voorsiening maak vir mondelingse eksamens om sodanige persone te toets.

· Sy-lyne behoort weer heropen en opgegradeer te word om die beweging van kommoditeite na en van die landelike gebied te bewerkstellig en sodoende die druk op padinfrastruktuur te verlig.

Tydens ‘n vergadering met die Departement van Vervoer op 29 Junie 2011, sal BUSA en sy lede terugvoering oor die strategie ontvang. BUSA het ook kommentaar op die strategie voorberei met inagneming van hul lede se insette.