Subscribe by Email

Aftreevoorsiening: Die finale oplossing

ahi-logo-final5

Lede het nou die geleentheid om die kwessie van aftreevoorsiening vir besigheidseienaars en werknemers eens en vir altyd aan te spreek.

  • Die AHI het ’n ooreenkoms met Sanlam bereik waarvolgens lede toegang tot die bekroonde Sanlam Sambreelfonds kan verkry teen ’n korting van 5% op die normale tarief. In die aftreebedryf is dit ’n baie mededingende korting en ’n aanduiding van die waarde wat Sanlam aan die ooreenkoms heg. Soos wat die gebruik in die bedryf is, sal hierdie voorkeurtarief elke 12 maande hersien word.
  • ’n Sambreelfonds is ’n pensioenfonds waarby verskillende en nie-verwante maatskappye kan aansluit. Die Sanlam Sambreelfonds bied besighede en werknemers ’n kostedoeltreffende, buigsame pakket wat volgens u spesifieke behoeftes aangepas kan word.
  • Die Fonds is ontwerp vir besighede met minstens15 werknemers.
  • Sanlam kan ’n nuwe aftreeplan vir u besigheid in plek sit, of ons kan u bestaande plan vergelyk met die voordele wat die Sanlam Sambreelfonds u bied. Indien u reeds ’n kliënt van Sanlam, is kwalifiseer u vir ’n verdere bategebaseerde korting op die normale tariewe.

Ons glo dit is ’n uitstekende geleentheid vir lede om die kwessie van aftreevoorsiening eens en vir altyd te pak en ons raai u aan om die aanbod ernstig te oorweeg.

U is ook welkom om direk met Sanlam kontak te maak by telefoonnommer 0860 100 539.

vanaf AHI verkry.  http://ahisites.co.za/blog/2013/05/07/sanlam-werknemervoordele/