Subscribe by Email

Afrikaner Burgerlike Netwerk bekend gestel

Op 20 Oktober 2011 word die Afrikaner Burgerlike Netwerk (ABN) se werksaamhede aan die media en die publiek bekend gestel. By hierdie geleentheid sal prof. André Duvenage van die NWU se Potchefstroom-kampus oorhoofse perspektiewe verskaf op die situasie van Afrikaners. Hy sal ook verder sekere scenarios bespreek wat as moontlikhede vir toekomstige gebeure in Suid-Afrika en veral m.b.t. die toekoms van Afrikaners bespreek. Mnr. Flip Buys sal ook by hierdie geleentheid ’n raamwerk vir oplossings en die positiewe insette van die burgerlike samelewing bespreek. Die FAK sien met verwagting uit na hierdie geleentheid en speek die wens uit dat dit, soos wat die ABN-proses altyd bedoel was om te wees, sal dien as inspirasie vir moedelose en skeptiese Afrikaners.