Subscribe by Email

Afrikaans-Ekspo

Afrikaans-Ekspo 2012 lewer wenners landwyd

Die projek, Afrikaans-Ekspo vir Hoërskoolleerders wat in 2013 16 jaar oud is, is ‘n opwindende hoërskole-kompetisie wat jaarliks vir leerders en onderwysers landwyd verskeie uitdagings bied.

Skole vanuit al 9 provinsies neem deel en in 2012 was daar meer as 93 skole en 6000 leerders by die Afrikaans-Ekspo betrokke. Die Afrikaans-Ekspo het in 2012 182 wenners uit al 9 provinsies gelewer. 2012 se wenskole was:

Afrikaans Huistaal (Groot skole)
1e HS Menlopark (Gauteng)
2e Afrikaans Hoër Meisieskool (Gauteng)
3e Hoërskool Waterkloof (Gauteng)

Afrikaans Huistaal (Medium skole)
1e Potchefstroom Gimnasium (Noordwes)
2e Hoërskool Pretoria-Noord (Gauteng)
3e Hoër Tegniese Skool Tom Naudé (Limpopo)

Afrikaans Huistaal (Klein skole)
1e Hoërskool Parys (Vrystaat)

Afrikaans Eerste Addisionele Taal (Groot skole)
1e Pretoria High School for Girls (Gauteng)

Afrikaans Eerste Addisionele Taal (Middel skole)
1e Kearsney College (KwaZulu-Natal)
2e Crawford College Pretoria (Gauteng)
3e Cornwall Hill College (Gauteng)

Afrikaans Eerste Addisionele Taal (Klein skole)
1e Cambridge Academy (Mpumalanga)
2e The Wykeham Collegiate (KwaZulu-Natal)

Die Afrikaans-Ekspo streef daarna om aan alle leerders in Suid-Afrika die geleentheid te bied om in en deur Afrikaans ’n spontane en kreatiewe taalervaring te beleef en daardeur kreatiewe gebruik van Afrikaans uit te bou en talige en sosiale verhoudings tussen Afrikaans- en nie-Afrikaanssprekende kommunikeerders aan te moedig.

Leerders wat Afrikaans Primêre taal en Afrikaans Eerste Addisionele taal as vakke neem, kan onder andere aan die volgende kategorieë deelneem: prosa (wat insluit kortverhale, dagboekinskrywings, kort-kortverhale) poësie, musiek en liriek, visuele voorstelling van gedigte, strokiesprente/fotoverhale, animasierolprente, literêre vertaling en koerantplakboeke. Leerders wat Afrikaans as Tweede Addisionele taal op skool neem, kan in die volgende kategorieë deelneem: langer skryfstukke, plakkate met idiome, ’n redenaarskompetisie, asook die saamstel van koerantplakboeke. Die kategorieë is so gekies dat dit die ideale voertuig is om Afrikaans in die klaskamer opwindend aan te bied en aan die onderwyser die geleentheid te gee om potensiële kategorie-inskrywings by klaswerk te inkorporeer.

Die Afrikaans-Ekspo vir Leerders vind op drie vlakke plaas, nl. plaaslik, provinsiaal en nasionaal. Die nasionale prysuitdelingsfunksie van 2013 vind op 12 Oktober plaas. Interessante pryse kan gewen word en sertifikate word aan wenners toegeken. Vir meer inligting kan lesers gerus die webblad besoek www.afrikaansekspo.org.za.

Vir verdere navrae skakel vir Chrisna Nel 071 792 4358, of stuur ‘n faks na 086 502 6484 of e-pos na chrisna@afrikaansekspo.org.za. Die finale sluitingsdatum vir die registrasie van skole is 15 Maart 2013. Skole moet geregistreer wees om leerders te kan inskryf.

(Mediavrystelling deur die Afrikaans-Ekspo. Datum: 12 Februarie 2013)